Konsensuspaneelit ratkomaan

“Terveydenhoitoon liittyy paljon sellaisia kysymyksiä, joissa asiantuntijoiden ja ammattilaisten näkemykset eroavat suuresti kansalaisten ja maallikoiden käsityksistä. Tällaisissa tilanteissa erityisesti eettisiä kysymyksiä tulisi voida puida konsensuspaneeleissa. Paneeleissa asiantuntijat ja maallikot voivat kehittää eri lähtökohdista yhteisiä näkemyksiä ja ratkaisumalleja”, ehdotti Heidi Hautala valokeilaluennossaan maanantaina Lääkäripäivillä. Konsensuspaneeleja on jo toteutettu Suomessa ja ne ovat tuottaneet arvokasta aineistoa päätöksenteon pohjaksi. Paneeleissa on pohdittu antibioottiresistenssiä ja narkomaanien hoitomuotoja. “Geenitekniikan käyttö ihmisten terveyden hoidossa on aihe, josta vallitsee suuria näkemyseroja ja jolla on merkittäviä eettisiä ulottuvuuksia. Geenitekniikan sovelluksia otetaan nyt vauhdilla käyttöön, mutta ihmiset ovat hämmentyneitä. Tässä olisi juuri oikea konsensuspaneelin keskustelunaihe”, Hautala totesi. Britanniassa hyväksytty laki ihmisalkion kloonauksesta kantasolujen tuottamiseksi terapeuttista tarkoitusta varten nostatti useissa maissa valtavan kohun. Alkioiden hyödyntämistä ei välttämättä pystytä rajoittamaan ihmisten parantamiseen. Tekniikan sovellukset mahdollistavat jo jopa ruumiinosien tuottamisen. Eettisiä ongelmia syntyy myös hukkaan heitetyistä, hedelmöitetyistä alkioista. Alkioiden kloonaukselle on myös olemassa vaihtoehto, sillä aikuisten ihmisten kantasolujakin voidaan käyttää.

Facebook
Twitter
WhatsApp