Kommentti HS:n TTIP-pääkirjoitukseen

Eilisessä pääkirjoituksessaan Helsingin Sanomat pohdiskeli, johtaako TTIP:n sijoittajasuojan riidanratkaisumenettelyn (ISDS) muokkaaminen TTIP-keskustelun laajenemiseen. HS piti mahdollisena, että komission uusi ISDS-malli jättää osan kriitikoista suojattomaksi, kun ISDS:n sijasta joudutaan keskustelemaan “kokonaisuudesta”.

Komission ehdotus ei kuitenkaan vielä murenna ISDS-kritiikkiä eikä todellakaan tee sitä tarpeettomaksi. Uudessa ehdotuksessa välimiehet valittaisiin valtioiden asettamalta listalta ja ISDS:ään rakennettaisiin jonkinlainen valitusmahdollisuus. Nämä molemmat ovat askeleita oikeaan suuntaan. Uudistettukaan ISDS ei kuitenkaan ole ratkaisu niihin epäkohtiin, joista ISDS-menettelyä on kritisoitu. Välimiehet – toisin kuin oikeat tuomarit – eivät edelleenkään ole taloudellisesti riippumattomia, vaan päinvastoin hyötyvät siitä, mitä enemmän sijoittajasuojariitoja syntyy. Samat välimiehet voivat myös edelleen toimia toisissa tapauksissa yrityksien tai valtioiden edustajina. ISDS ei siis vielä esitetyillä muutoksilla muutu perinteiseksi tuomioistuinmenettelyksi.

Myös muista TTIP:n osa-alueista on syytä keskustella. Esimerkiksi TTIP:n sääntely-yhteistyön vaikutus eurooppalaisten elämään on vielä suorempi ja välittömämpi kuin sijoittajasuojan. TTIP:n tavoitteena on poistaa kaupan esteitä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Tämä on tarkoitus toteuttaa tuotteita ja palveluita koskevaa sääntelyä yhdenmukaistamalla, minkä vuoksi neuvotteluissa tulee mm. selkeästi varmistaa, että esimerkiksi varovaisuusperiaate on jatkossakin EU:n ympäristö- ja terveyspolitiikan ja kuluttajasuojan lähtökohtana ja että TTIP:n sääntely-yhteistyö ei muodostu EU:n nykyisen lainsäädäntöprosessin ulkopuoliseksi saarekkeeksi, vaan että se on täysimääräisesti esimerkiksi parlamentin ja EU:n oikeusasiamiehen valvontavallan piirissä.

TTIP-neuvotteluja käydään avoimemmin kuin aiempia EU:n kauppasopimusneuvotteluita. Tämä on ennen muuta TTIP-kritiikin ansiota. Toivottavasti TTIP:n kokonaisuudesta joudutaan keskustelemaan jatkossakin.

HS 10.5.2015: Kriitikoiden suojaus murenee
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1431139752216

Facebook
Twitter
WhatsApp