Komission puuttuttava norjalaisten lohikasvattamoiden toimintaan

Heidi Hautala toivoo, että EU:n komissio ryhtyisi rivakampiin toimiin Atlantin lohen lisääntymisympäristön turvaamiseksi Tenojoella. Hautala muistuttaa komissiolle jättämässään kysymyksessä, että Tenojoki on maailman tärkein Atlantin lohen lähes luonnontilainen lisääntymisalue. Tenovuonossa Norjassa sijaitsevat kaksi lohen kassikasvattamoa ovat uhka luonnonlohelle. Norjan viranomaiset ovat juuri hyväksyneet laitosten laajentamisen ja harkitsevat luvan myöntämistä Näätämövuonoon. Suomessa saamelaiskäräjät pitävät Tenojoen suojelua yhtenä keskeisimmistä poliittisista kysymyksistä. [:] Tutkimusten mukaan kassikasvattamoista karkaavat lohet nousevat Tenojokeen tuoden mukanaan jokeen kuulumattoman geeniaineksen ja uusia kalasairauksia. Muutokset perimässä voivat vaikuttaa esimerkiksi vaellusalueen valintaan, kasvuominaisuuksiin sekä sairauksien ja loisten sietokykyyn. Geneettisen perimän muutoksia ovat selvittäneet mm. norjalaiset tutkijat Kjetil Hindar ja Bror Jonsson. Karkaamisia on mahdoton estää: jopa 30 prosenttia Tenojoen alaosan lohista voi syksyllä olla karkulaisia. Mikäli esimerkiksi lohiloinen (Gyrodactylus salaris) pääsee leviämään jokeen, se tappaa luonnonlohen totaalisesti. Lohiloinen ei aiheuta välttämättä epidemiaa laitoksessa, mutta voi silti kehittyä epidemiaksi luonnossa, joten tuhon estäminen voi olla mahdotonta ilman laitosten lopettamista. Kalasairausten riski kasvaa kasvattamojen kapasiteetin kasvaessa, koska poikasia joudutaan hankkimaan niihin useammista lähteistä. Hautala muistuttaa, että kestävän kehityksen periaate ja varovaisuusperiaate on kirjattu EU:n perussopimuksiin. Hän kysyy, aikooko komissio toteuttaa sopimuksen pykäliä käytännössä siten, että lohen kassikasvatus lopetetaan Tenovuonossa ja estetään Näätämövuonossa. Nykyisin EU:n yhteinen kalastuspolitiikka rajoittuu merialueisiin. Hautala tiedustelee komissiolta, olisko kalastuspolitiikkaa mahdollista ulottaa myös EU:n rajana oleviin jokiin, jotta Tenojokea voidaan suojella. Hautala patistaa komissiota rivakampiin otteisiin myös kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi Atlantin lohen suojelukomissio NASCOssa, jotta luonnonlohen perimä voidaan turvata ja estää kassikasvattamoiden karkulaislohien aiheuttamat perimämuutokset ja uusien kalasairausten leviämiäminen.

Facebook
Twitter
WhatsApp