Komissio vetää CETAlla mutkat suoriksi

Kauppakomissaari Malmström ilmoitti tänään, että EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimus tuodaan jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Malmström ilmoitti olevansa vakuuttunut, että juridisesti sopimus kuuluisi kokonaisuudessaan EU:n toimivaltaan, mutta poliittisen hyväksynnän saamiseksi komissio ehdottaa CETAa hyväksyttäväksi sekasopimuksena, joka vaatii jäsenmaiden ratifioinnin.

Huono uutinen on se, että sopimusta ryhdyttäisiin kuitenkin soveltamaan ennenaikaisesti, sen jälkeen kun jäsenmaiden ministerit ovat sen allekirjoittaneet ja Euroopan parlamentti on äänestänyt siitä. Tätä ei voi hyväksyä. Vaikka sopimus tulisi voimaan vain väliaikaisesti, sen väliaikainenkin soveltaminen luo oikeuksia kanadalaisille sijoittajille ja muuttaa EU:n oikeusjärjestelmää vuosiksi eteenpäin siinäkin tapauksessa, että EU-maat eivät lopulta ratifioisi sopimusta.

Lisäksi CETA pitää sisällään saman riitojenratkaisumenettelyn kuin TTIP-sopimus. Ennen kuin sopimus voidaan hyväksyä, on EU-tuomioistuimelta saatava ratkaisu siitä, onko riitojenratkaisumenettely ylipäänsä EU-oikeuden mukainen.

Jäsenmaiden kauppaministerien odotetaan allekirjoittavan sopimuksen lokakuun lopulla, jonka jälkeen se tulee parlamentin äänestykseen ja jatkaa edelleen jäsenmaihin ratifioitavaksi. Sopimusta voidaan komission ehdotuksen mukaan soveltaa ennen kuin kaikki jäsenmaat ovat sen ratifioineet.

Facebook
Twitter
WhatsApp