Komissio ja komissaarit, joihin voimme luottaa

Euroopan parlamentin valiokunnat kuulevat ensi viikolla komissaariehdokkaita. Osa korkean profiilin komissaariehdokkaista on ollut kotimaissaan korruptiotutkinnan ja eturistiriitaselvitysten kohteena. Lisäselvityksiä on pyydetty kymmeneltä komissaariehdokkaalta.

Euroopan parlamentin oikeusasioiden valiokunta (JURI) voi esittää suosituksia, kuinka ristiriidat taloudellisten sidonnaisuuksien ja komissaariehdokkaan tulevien tehtävien välillä voidaan välttää. Äärimmäisissä tapauksissa valiokunnalla on mahdollisuus estää komissaariehdokkaita aloittamasta tehtävissään, jos ehdokkaiden toimittamia lisäselvityksiä ei pidetä riittävinä. Keskiviikkona 25.9. on ratkaiseva kokous, hyväksyykö oikeusasioiden valiokunta kaikki ehdokkaat. Uusia komissaareja ei voida nimittää, jos oikeusasioiden valiokunta toteaa, että eturistiriidat ja sidonnaisuudet vaikuttavat tehtävän hoitoon.

Komissaarikuulemisten yhteydessä on hyvä pysähtyä miettimään, miten toimimme politiikassa rutiininomaisesti. Millaisella asteikolla arvioimme poliittisten päättäjien sidonnaisuuksia ja eturistiriitoja.

Muistissa on vielä tapaus viiden vuoden takaa, kun ilmasto- ja energiakomissaarin salkkua hoiti Miguel Arias Cañete, jolla oli osakeomistuksia öljyalan yrityksissä. Asiasta nousseen kohun takia Cañete myi osakkeensa pois, mutta tuli kuitenkin nimitetyksi ja Cañeten lähipiiri ei tiettävästi luopunut omistuksistaan.

Liikettä on tapahtunut oikeaan suuntaan. Cañeten tapaus sai vihreän ryhmän ajamaan sidonnaisuuksien selvittämistä aiempaa tarmokkaammin.

Vihreät/EVA -ryhmän vaatimuksena on eettisen komission perustaminen, jotta politiikan teosta päästään läpinäkyvään ja reiluun menettelyyn. Parlamentti on tällä kaudella saanut tiukemman otteen komissaariehdokkaiden sidonnaisuuksien selvittämisestä. Aiemmin sidonnaisuusilmoitukset ovat perustuneet vapaaehtoiseen ilmoitusmenettelyyn.

Tavoitteena on valita komissaarit, joihin voimme luottaa. Meidän on varmistettava, että komissaarit toimivat yleisen edun, eivätkä ulkopuolisten etujen hyväksi.

Facebook
Twitter
WhatsApp