Komissio ei tunne Norjan kassikasvattamojen aiheuttamaa riskiä luonnonlohelle

“Komissio ei taida olla tietoinen uhkasta, joka koituu Atlantin lohen perimälle ja terveydelle norjalaisten kassikasvattamojen toiminnasta Tenovuonossa”, kommentoi Heidi Hautala komissiolta saamaansa vastausta kirjalliseen kysymykseen. Komissio ilmoittaa vastauksessa, että Norjalta saatujen tietojen perusteella komissiolla on syytä uskoa maan noudattavan Atlantin lohen suojelukomissio NASCOn päätöslauselmaa, jonka mukaan luonnonlohen perimää tulee suojella parhain mahdollisin keinoin. Norjassa kassikasvattamoista käydään kovaa kiistaa. [:] Heidi Hautala on esittänyt komissaari Emma Boninolle tapaamista, jossa keskusteltaisiin Tenovuonon ja -joen tulevaisuudesta. Norjan kalastusministeriö on antanut Tenovuonon kassikasvattamolle huomattavan laajennusluvan paikallisten viranomaisten ja Norjan ympäristöministeriön vastustuksesta huolimatta. Esimerkiksi norjalainen tutkija Kjetil Hindar on osoittanut, että kasvattamoiden karkulaiset ovat vakava uhka luonnonlohen perimälle. Perimän muutokset vaikuttavat lohien käyttäytymiseen ja sairauksien vastustuskykyyn ja voivat johtaa jopa lohien joukkokuolemiin. “Komission epätietoisuus on yllättävää, sillä unionin edustaja NASCOssa on kahtena viime vuotena ilmaissut yhteisön huolen riskistä, että kasvattamoista karkaavat lohet, joita on paljon, tartuttavat tauteja luonnonlohiin”, ihmettelee Hautala. Tenojoki on Atlantin lohen tärkein kutujoki. Tenon lohi on lisäksi toimeentulon lähde sekä suoraan kalastuksen että epäsuoraan matkailun kautta paikalliselle saamelaisväestölle. Heidi Hautala toivoo, että keskusteluissa komissaari Boninon kanssa voidaan ottaa esille myös toinen ajankohtainen kalastusasia eli Itämeren kalastusrajoitukset. Hautala jätti tiistaina komissiolle kysymyksen, jossa hän tiedustelee, aikooko komissio kieltää ajoverkkokalastuksen Itämerellä. Suomessa maa- ja metsätalousministeriön työryhmä olisi valmis purkamaan osittain rajoituksia. Asiantuntijoiden mukaan tämä olisi tuhoisaa Itämeren luonnonlohen poikastuotannolle.

Facebook
Twitter
WhatsApp