Kestävää energiaa – kaikkialle

Järvenpään voimala näyttää esimerkkiä vähäpäästöiselle ja uusiutuviin energianlähteisiin perustuvalle energiantuotannolle koko Fortumin alueella, totesi ministeri Heidi Hautala biovoimalaitoksen peruskiven muuraustilaisuudessa.

[:]

Ministeri Heidi Hautalan puhe Fortumin Biovoimalaitoksen peruskivenmuuraustilaisuudessa Järvenpäässä pe 27.1.2012 klo 12.30 

Hyvät kuulijat,

vastaan ministerinä valtion omistajaohjauksesta ja kehitysyhteistyöstä. Ne tuntuvat ensikuulemalta toisilleen kaukaisilta asioilta, omistajaohjauksessa painottuvat Suomen valtion intressit ja suomalainen etu. Kehitysyhteistyön avulla taas pyritään parantamaan niiden ihmisten oloja, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Samalla kehityspolitiikassa on otettava laajemmin huomioon globaalit haasteet ja etsittävä niihin globaaleja ratkaisuja. Ilmastonmuutos on niistä keskeisin, ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sen hillinnästä onkin tulossa uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman yksi läpileikkaava tavoite. Ensi kesänä pidettävässä kestävän kehityksen Rio+20 -konferenssissa nousee vahvasti esiin kestävän energiansaannin turvaaminen kaikille maailman ihmisille.

Valtion omistajaohjauksessa korostamme pitkäjänteisyyttä – energiantuotanto jos mikä on pitkän aikahorisontin teollisuudenala. Energiateollisuuden investoinnit ovat erittäin suuria, etenkin kun tehdään investointeja, joiden tarkoituksena on palvella ympäristöä useiden vuosikymmenten ajan – ja joiden on ennen kaikkea oltava osa tulevaisuuden kestävää energiataloutta. Fortum kuuluu edelläkävijäyhtiöihin, joilla on paljon annettavaa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Fortumilla on suuri mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa päästöihin muun muassa Puolassa ja Venäjällä. Järvenpään voimala näyttääkin esimerkkiä vähäpäästöiselle ja uusiutuviin energianlähteisiin perustuvalle energiantuotannolle koko Fortumin toiminta-alueella.

Nyt rakennettava laitos palvelee yli 50 000 asukasta Järvenpäässä ja Tuusulassa. Samalla Järvenpään ja Tuusulan kaukolämpöverkot yhdistetään. Laitoksen ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät alle puoleen.

Tämän voimalaitoksen peruskiven muuraus on yksi askel parempaa ympäristöä kohti. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tehokas tapa tuottaa energiaa. Biomassa laitoksen polttoaineena merkitsee sitä, että tämäkin laitos on tärkeä askel siirryttäessä määrätietoisesti kohti uutta kestävää energiataloutta. Toivon, että voin kehitysministerinä edistää vastaavia ratkaisuja myös kehitysmaissa, ja toimin mielelläni kehitysmatkoillani suomalaisen Cleantech-teollisuuden asian puolesta.

Kehitysmaissa teemme jo yhteistyötä Ilmatieteenlaitoksen kanssa, joka auttaa köyhiä maita ennakoimaan ja varautumaan paremmin myrskyihin ja tulviin. Tämä laitos on osa ilmastonmuutoksen hillintää, mutta jopa Suomessa on jatkossa myös varauduttava paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin kuten odottamattomiin ja voimakkaisiin sääilmiöihin.

Joulun ja uudenvuoden aikana koetut myrskyt ja niistä aiheutuneet sähkökatkot ovat muistutus siitä, että sähkönjakeluverkon varmuus on elintärkeä kysymys koko yhteiskunnalle. Ilmastonmuutoksen edetessä myrskyt saattavat tästäkin vielä yltyä. Ministeri Häkämies on tarttunut pontevasti tähän asiaan ja kutsunut sähkönjakeluyhtiöt koolle. Hän ilmoitti eilen valmistelevansa eräitä lainsäädännön muutoksia, joiden avulla sähkönjakeluyhtiöille tulee voimakkaampi kannustus sekä sähköverkon vaurioiden nopeaan korjaamiseen, asiakaspalvelun parantamiseen sekä myös sähkökatkosten ennaltaehkäisyyn. Taloudellisesti edullisempaa maakaapelointia maanteiden varrelle helpotetaan. Oli ilo lukea tänään, että Fortum sitoutuu vauhdittamaan säävarman sähköverkon rakentamista.

Tapio Kuula totesi, että peruskiven muuraaminen on babylonialainen perinne, johon liittyy uuden odotus. Tällä säällä voi todeta, että sähköä ja lämpöä tuottavan voimalan peruskiven muuraaminen kytkeytyy kevään ja auringonpaisteen odotukseen. Näillä sanoilla toivon Järvenpäälle ja Fortumille menestystä ja lämpöä.

Facebook
Twitter
WhatsApp