Keskustelu Venäjän vaikuttamispyrkimyksistä kirvoitti tiukkoja puheenvuoroja parlamentissa

Europan parlamentti kävi eilen ajankohtaiskeskustelun Venäjän propagandasta ja vaikuttamispyrkimyksistä EU-maissa. Disinformaatiolla Venäjä pyrkii jakamaan EU:ta ja vaikeuttamaan kansalaisten vapaata mielipiteenmuodostusta. Parlamentti onkin jo muutaman vuoden ajan korostanut disinformaatiota vastaisten toimien tärkeyttä. Turvallisuusuniosta vastaava komissaari Julian King kiitti parlamenttia tästä työstä.

EU:n toimet eivät kuitenkaan ole vielä riittäviä. Useat mepit ilmaisivat huolensa resurssien vähäisyydestä. Erityisesti ensi vuonna järjestettävät eurovaalit ovat ylikansallisina vaaleina hyvin haavoittuvaiset Venäjän disinformaatiolle. EU:n täytyy nyt tosissaan pohtia keinoja, joilla se varautuu ulkovaltojen vaikuttamispyrkimyksiin vaaleissa. Median vapauden ja monimuotoisuuden vahvistamisella sekä medialukutaidon kehittämisellä on tässä keskeinen rooli.

Tällä viikolla toimintansa aloitti myös komission korkean tason neuvonantajaryhmä, jonka tehtävänä on pohtia toimia disinfomaation torjumiseksi. Suomalaisedustustakin on mukana: Faktabaarin Mikko Salo.

Facebook
Twitter
WhatsApp