Keskustelu kansanäänestyksestä on vasta alkamassa

‘- EU-perustuslain ja Suomen perustuslain välillä ehkä ristiriitaa

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Heidi Hautalan mielestä on epäviisasta politiikkaa sulkea ovi EU-kansanäänestykseltä tässä vaiheessa. Eduskunta saa hallituksen esityksen EU-perustuslain ratifioimisesta syksyllä 2005. Hautala ei ole tyytyväinen pääministeri Vanhasen linjauksiin, joita esitettiin tänään pidetyssä eduskuntaryhmien edustajien tapaamisessa Kesärannassa. [:]

– Vielä ennen EU-vaaleja pääministeri Vanhanen antoi ymmärtää, että kansanäänestyksestä päätetään eduskunnassa. Koska EU-perustuslaki käsitellään eduskunnassa vasta vuoden päästä, on vielä paljon aikaa käydä kansalaiskeskustelua EU:n luonteesta. En oikein usko, että suomalaiset olisivat kyvyttömämpiä ottamaan kantaa EU-asioihin kuin esimerkiksi ranskalaiset, britit, espanjalaiset, portugalilaiset, hollantilaiset ja belgialaiset. Parhaillaan jopa Saksassa hallitus on antamassa liittopäiville esitystä perustuslain muuttamisesta niin, että liittovaltion tason kansanäänestykset tulisivat
mahdollisiksi, Hautala sanoo.

Hautala muistuttaa myös, että eurooppalaisessa keskustelussa EU-perustuslaki nähdään virstanpylväänä ja uuden alkuna eikä pelkkänä sopimusmuutoksena muiden sopimusmuutosten välissä. Pääministerin väite siitä, että EU:n perusluonne ei muutu, ei ole kiistaton. Kuilu Brysselin ja kansalaisten välillä on syvä ja kansanäänestys lähentäisi kansalaisia unioniin.

– EU ei ole enää se sama EU, johon liityimme vuonna 1995. Tuolloin äänestettiin Maastrichtin sopimuksesta. Sopimuksen jälkeen toimivaltaa on siirtynyt pelkästään jo siihen verrattuna enemmän unionille. Hautala sanoo.

Hautala ennustaa, että Suomen perustuslakia on muutettava, koska siinä ei puhuta EU-jäsenyydestä mitään:

– Eduskuntakäsittelyssä perustuslakivaliokunta joutuu määrittämään EU:n perustuslain suhteen Suomen perustuslakiin. Hallitus varmasti laskee, että EU-perustuslaki voidaan tulkita Suomen perustuslain
mukaiseksi valtiosopimukseksi kuten EU-jäsenyys aikanaan ja hyväksyä eduskunnassa 2/3 enemmistöllä. Monien mielestä toimivallan siirto unionille ei tue tällaista ratkaisua, Hautala sanoo.

Vihreät aikovat tehdä kansanäänestysasiassa yhteistyötä yli puoluerajojen:

– Tarkoituksena on tehdä kansanäänestyksestä lakialoite hyvässä yhteistyössä kaikkien kansanäänestystä kannattavien kansanedustajien kanssa. Nythän jo vasemmistoliitto on ilmoittanut tekevänsä asiasta lakialoitteen, Hautala sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp