Kepo-ohjelma kommentoitavana

Kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnos on nyt ulkoisella kommenttikierroksella. Kommenttien takaraja on 20. tammikuuta 2012. [:]

Ulkoministeriössä on syksyn aikana valmisteltu kehityspoliittista toimenpideohjelmaa. Nyt luonnosvaiheessa olevan ohjelman lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen.

Rakenteeltaan ohjelma jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan Suomen vahvuudet ja toimintatavat. Niihin kuuluvat demokraattinen omistajuus, vastuullisuus, avoimuus, tuloksellisuus, johdonmukaisuus ja keskittyminen. Lisäksi määritellään avun muotoja ja voimavaroja. Toisessa osassa esitellään läpileikkaavat periaatteet: sukupuolten tasa-arvon ja ilmastokestävyyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Kolmas osa määrittelee neljä tavoitetta, joita Suomi kehityspolitiikassaan ja -yhteistyössään painottaa. Niitä ovat ihmisoikeuksia kunnioittava, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta, vihreä osallistava talouskasvu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja kokonaisvaltainen ympäristönsuojelu sekä inhimillisten voimavarojen vahvistaminen. Lopussa käsitellään humanitaarinen apu, joka on kehityspolitiikasta riippumatonta puolueetonta avun tarpeeseen perustuvaa toimintaa.

Ohjelmaluonnos on lähetetty kommentointia varten Kehityspoliittiselle toimikunnalle, ministeriöihin sekä kahdeksalle eri sidosryhmiä edustavalle taholle. Näitä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, Keskuskauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Suomen kuntaliitto, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ja Finnish University Partnership for International Development UniPid. Ohjelmasta ja sen kommentoimisesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä johonkin näistä tahoista.

Lisätietoja ohjelmasta ja kommentoinnista antavat neuvonantaja Iina Soiri (etunimi.sukunimi@formin.fi, puh. 09-1605 6172) ja virkamiessihteeri Anu Konttinen (etunimi.sukunimi@formin.fi, puh. 09-1605 6152).

Facebook
Twitter
WhatsApp