KEPAn puheenjohtaja Heidi Hautala: Puolueiden sitouduttava kehitysyhteistyömäärärahojen nostoon kansainvälisesti sovitulle tasolle

“Myös kolmen suuren puolueen on otettava selkeästi kantaa ennen vaaleja kehitysyhteistyöbudjettiin ja sitouduttava määrärahojen nostamiseen 0,7 prosentin tasolle 2010 mennessä”, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) puheenjohtaja Heidi Hautala sanoi Helsingissä Suomen UNIFEMin Naistenpäivän tilaisuudessa Säätytalolla. “Kehitysyhteistyömäärärahoihin ei voi suhtautua kuten mihin tahansa budjettikohtaan, olemme sitoutuneet osana kansainvälistä yhteisöä maailman köyhyyden puolittamiseen 2015 mennessä ja velvollisuutemme on kantaa vastuumme tämän tavoitteen toteuttamisessa. Harri Holkerin Katala-työryhmän esittämä aikataulu kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi on kirjattava myös selkeästi tulevaan hallitusohjelmaan.”[:]

“Kehitystavoitteet tulee ottaa vakavasti osaksi kauppapolitiikan tavoitteiden asettelua. Suomen tulee osallistua aktiivisesti reilujen kansainvälisten kauppasääntöjen luomiseen. Euroopan unionin kauppapoliittisten sopimusten yhteydessä on pystyttävä nykyistä paremmin ottamaan huomioon esimerkiksi vaikutukset naisten asemaan kehitysmaissa”, Hautala painottaa.

“Kriiseissä ei edelleenkään osata panostaa ennaltaehkäisyyn. YK:n rooliksi uhkaa jäädä kenttäsairaaloiden pystytys ja jälkien siivoaminen. Sotien tuhojen korjaaminen ja jälleenrakennus vie kehitykseen kipeästi tarvittavat varat.” Hautala peräänkuuluttaakin uusia välineitä ja ajattelua kriisien ennaltaehkäisyyn: “Kansalaisjärjestöjen tietotaito jää tällä hetkellä liian usein käyttämättä konfliktien ehkäisyssä ja siviilikriisinhallinnassa. Järjestöillä on usein diplomaatteja paremmat edellytykset keskustella eri tahojen kanssa menettämättä uskottavuuttaan, edelleen niiden on usein helpompi työskennellä ruohonjuuritasolla ja saavuttaa paikallistason luottamus.”

Lisätietoja: Heidi Hautala gsm 050 60076

Facebook
Twitter
WhatsApp