Kehitysministeri Hautala Brysselin Somalia-konferenssissa: Suomi korostaa naisten ja tyttöjen aseman parantamista

Liki 70 kansainvälistä avunantajamaata ja -järjestöä kokoontui tänään 16. syyskuuta korkean tason Somalia-konferenssiin Brysseliin. Konferenssissa hyväksyttiin yhteiset periaatteet Somalialle annettavan avun painopisteiksi ja tavoitteiksi seuraavalle kolmelle vuodelle. Suomen puheenvuorossa kehitysministeri Heidi Hautala käsitteli Somalian sosiaalista ja taloudellista jälleenrakentamista ja nosti esille erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamisen tärkeyden.[:]

Hautala kertoi Suomen kaksinkertaistavan tukensa Somalialle vuodesta 2014 eteenpäin. Vuosina 2013-2016 Suomen kokonaistuki on lähes 35 miljoonaa euroa, josta uuden rahoituksen osuus 15 miljoonaa euroa. Jos kansainväliset suunnitelmat luotettavista rahoituskanavista varmistuvat, Suomi voi lisätä apuaan nopeastikin. Lisäksi Suomi antaa humanitaarista apua tarpeen mukaan.

“Suomen tuki suuntautuu kahdenvälisten ja kansalaisjärjestöhankkeiden kautta muun muassa terveyssektorille, paikallishallinnon kehittämiseen yhdessä yhteisöjen kanssa sekä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen”, tarkentaa Hautala.

Tänä vuonna Suomen tuki Somalialle on noin 14 miljoonaa euroa koostuen humanitaarisesta avusta, kahdenvälisistä hankkeista ja kansalaisjärjestöille annettavasta tuesta.

Brysselin kokouksella vahvistettiin Somalian hallituksen ja avunantajien yhteistyötä, jotta avun perille meno ja vaikutus Somalian kehitykselle paranisi. Keskustelun aiheita olivat niin Somalian poliittinen kehitys, sosiaalinen ja taloudellinen jälleenrakentaminen kuin oikeusvaltiokehitys ja turvallisuustilanne.

Somalian kehityksen painopisteiksi sovittiin yhteisesti osallistava politiikka, turvallisuussektorin vahvistaminen, oikeuslaitoksen ja verohallinnon kehittäminen sekä julkisten palveluiden luominen ja parantaminen. Tärkeää on niin kansallisen kuin aluetason kehityksen tukeminen sisällissodan pahoin raunioittamassa maassa.

Ministeri Hautala vieraili Somaliassa huhtikuussa 2013 yhdessä ulkoministeri Erkki Tuomiojan kanssa. Vierailulla saatiin ensikäden tietoja Somalian tilanteesta ja tuettiin maan hallitusta sen työssä Somalian kehittämiseksi.

“Näin Somaliassa omin silmin, kuinka maassa on vahva uuden alun henki. Näin paljon paikallisten ihmisten yritteliäisyyttä ja uskoa tulevaisuuteen. Myös Brysselin kokouksessa oli myönteinen ilmapiiri: eri maiden edustajat lupasivat laajasti tukensa yhteisesti sovitulle Somalian kehityssuunnitelmalle”, totesi ministeri Hautala.

Lisätietoja: Kehitysministerin lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 522 9869

(Ulkoministeriön tiedote 16.9.2013)

Facebook
Twitter
WhatsApp