Kanteeni Euroopan tuomioistuimen suulliseen käsittelyyn

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautalan (vihr.) nostama kanne EU:n ministerineuvostoa vastaan tulee Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimen suulliseen käsittelyyn torstaina 4.3. Luxemburgissa. Kanne koskee asevientiä koskeneen asiakirjan salaamista. Hautalaa edustaa hänen asianajajansa hollantilainen Onno W. Brouwer. Tämä edusti aiemmin Ruotsin journalistiliittoa jutussa, joka koski asiakirjajulkisuutta sisä- ja oikeusasioissa. [:] Julkinen kuulemistilaisuus alkaa klo 9.30 ja sen oletetaan jatkuvan aamupäivän ajan. Tilaisuudessa esittävät osapuolten lisäksi näkemyksensä myös Ruotsin ja Suomen valtiot, jotka tukevat Hautalan kantaa, sekä Ranskan valtio, joka puolustaa neuvostoa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisua odotetaan vuoden kuluessa. Heidi Hautala jätti marraskuussa 1996 ministerineuvostolle kirjallisen kysymyksen asevientikriteereiden soveltamisesta unionin jäsenmaissa. Eurooppa-neuvosto oli hyväksynyt kahdeksan asevientikriteeriä jo vuonna 1992, mutta edelleen useat jäsenmaat toimittivat aseita maihin, joissa hallitus tai sen tukemat joukot rikkoivat törkeästi ihmisoikeuksia. Hautala viittasi kysymyksessään Suomen asevientiin Turkkiin. Ministerineuvoston vastauksesta kävi ilmi, että neuvoston alainen asiantuntijaryhmä oli juuri laatinut muistion, jossa tarkasteltiin asevientiä koskevien kriteereiden käytännön soveltamista. Hautala päätti pyytää luettavakseen muistion, mutta se evättiin häneltä. Hän uudisti vielä asiakirjapyyntönsä, mutta neuvosto epäsi sen edelleen, tosin hieman eri perustein kuin ensimmäisellä kertaa. Hautala päätti viedä kiistan tammikuussa 1998 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, koska hänen mielestään kansalaisilla tulee olla oikeus tutustua EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteisiin. “Jos kansalaiset eivät saa tietää edes ulkopolitiikan perusteita, heillä ei ole mitään mahdollisuuksia valvoa, noudattavatko hallitukset ja EU:n toimielimet yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Se aika on jo takana, kun ulkopolitiikka oli diplomaattien yksinoikeus.”

Facebook
Twitter
WhatsApp