Kansanvaltaa unionin päätöksentekoon

Heidi Hautala järjesti yhdessä Euroopan kansalaisaloite ja kansanäänestys -instituutin (IRI Europe) kanssa 19.9.2002 seminaarin unioninlaajuisen kansalaisaloitteen ja kansanäänestyksen mahdollisuuksista. Euroopan parlamentissa järjestetty seminaari oli jatkoa jo aiemmin käydylle keskustelulle kansalaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon Euroopan unionin tasolla. Tämä mahdollisuus tulisi sisällyttää EU:n tulevaisuuskonventin työhön sekä mahdolliseen tulevaan perustuslakiin, joista myös tulisi voida äänestää. [:]

Heidi Hautalan lisäksi seminaarissa alustivat muiden muassa IRI Europen puheenjohtaja Bruno Kaufmann, saksalaisen suoran demokratian järjestön Mehr Demokratien Euroopan asioiden puhemies Michael Efler ja Napolin yliopiston professori Giovanna Da Minico. Useiden Euroopan parlamentin ja tulevaisuuskonventin jäsenten lisäksi tilaisuuteen oli saapunut kymmeniä osallistujia eri puolilta Eurooppaa. Keskustelussa tuli esille kansalaisten kiinnostuksen kasvu poliittiseen päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuuksien lisääntyessä.

Bruno Kaufmann tiivistää tämän hetkisen tilanteen seminaariraportissaan: “Ajatus Euroopan-laajuisesta kansanäänestyksestä ja suorasta poliittisesta osallistumisesta on saanut laaja-alaista tukea mitä moninaisimmilta tahoilta viime kuukausien aikana. Kansanäänestys- ja kansalaisaloiteprosessin edut ovat siinä, että se vähentää eurooppalaisen demokratian suurimpia vajeita, osallistumista, laillisuutta, pätevyyttä, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta”.

Facebook
Twitter
WhatsApp