Kansanedustaja Heidi Hautala: Ympäristöhallintoa ei saa heikentää

Kansanedustaja Heidi Hautala vaatii, että ympäristöhallintoa ja sen riippumattomuutta ei saa heikentää meneillään olevassa aluehallinnon uudistamishankkeessa (ALKU). Viime aikoina tämänsuuntaisia huolia ovat esittäneet erityisesti ympäristöjärjestöt ja alan muut toimijat.

Hautala kiittää hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmää siitä, että se päätti tänään 18.11. säilyttää ympäristöasiat kaikilla nykyisiä alueellisia ympäristökeskuksia vastaavilla 13 toimialueella. Kaavaillun aluehallintoviranomaisen nimi muutettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. Työnimessä mukana ollut viittaus luonnonvaroihin muuttui näin ympäristön korostamiseksi.

– Tänään tehty päätös on hyvä askel parempaan suuntaan. Se kohtelee koko Suomea oikeudenmukaisesti ja on omiaan hälventämään ympäristöväen huolta siitä, että luonnonvarakäsitteen avulla ympäristönsuojelu alistetaan elinkeinopolitiikalle. Korkeimpien poliittisten päättäjien on katkaistava siivet huhulta, että ALKU-hankkeen varjossa valmisteltaisiin kaikessa hiljaisuudessa jopa ympäristöministeriön lakkauttamista itsenäisenä ministeriönä, Hautala toteaa.

– Uudistuksessa on vielä monia kiperiä kohtia. Kaavailluissa elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksissa on huolehdittava siitä, että ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen päällikkö on itsenäinen suhteessa muihin vastuualueisiin ja että sitä ohjaava ministeriö on ympäristöministeriö.

– Maakuntaliitoille ei tule siirtää ALKU-hankkeessa kaavailtuja tehtäviä ilman, että niillä on suorilla vaaleilla valitut seutuvaltuustot. Nykyisellään maakuntaliittojen toiminta ei ole läpinäkyvää eikä demokraattista, sanoo Hautala.

– Myös valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteisiin on palattava, sillä siinä esitetyt henkilötyövuosien vähennykset lamaannuttaisivat ympäristökeskusten ydintoiminnot, Hautala varoittaa.

Heidi Hautala toimii puheenjohtajana vihreiden eduskuntaryhmän järjestämässä keskustelutilaisuudessa ympäristöhallinnon tulevaisuudesta 18.11. eduskunnan kansalaisinfossa.

Facebook
Twitter
WhatsApp