Kansanedustaja Heidi Hautala: Tarkkuutta, ministeri Pekkarinen!

Kauppa- ja teollisuusministeriö on lehtitietojen (mm. HBL 17.5.) mukaan päätymässä siihen, että se ei aio ottaa käsittelyyn kansalaisjärjestöjen lausuntoja ylikansallisten yhtiöiden eri puolella Suomea tekemiin kaivosvaltaushakemuksiin. Lausuntoja ovat tuhansien yksittäisten kansalaisten ohella jättäneet esimerkiksi  Naiset rauhan puolesta-liike ja Pohjois-Karjalan Vihreät ry:n kaltaiset järjestöt.

Ministeriö soveltaa vuodelta 1965 peräisin olevaa kaivoslakia, jota ei ole sovitettu yhteen voimassaolevan ympäristölainsäädännön kanssa. Se ei myöskään ota huomioon perustuslakimme ja kansainvälisen Århusin sopimuksen velvoitteita, joiden mukaan kansalaisille kuuluu oikeus osallistua ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Nämä puutteet esitetään viipymättä korjattavaksi kaivoslakialoitteessa, jonka kansanedustaja Heidi Hautala ym. jättivät keväällä.

– Ministeriö on itse ilmoittanut helmikuussa (16.2.), että se tulee kuulemaan asianomaisia tavanomaista laajemmin, koska kyseessä on radioaktiivisen uraanimalmin etsintä. Ministeriön on nyt lunastettava lupauksensa. Lausuntojen käsittelemättä jättäminen massamitassa vain vaikeuttaisi “voimainponnistusta”, jonka eteen ministeriö katsoo joutuneensa, kun lausunnot ovat tulvineet ministeriöön. Ministeri Pekkarisen toimintaa seurataan nyt erittäin tarkkaan, mistä on osoituksena myös uraanikaivoshankkeita Itä-Uudellamaalla vastustavan kansalaisliikkeen korttikampanja “Älä mokaa, Mauri!” Heidi Hautala toteaa.

– Jos ministeriö hyväksyy lausunnonantajiksi vain kuntia, ympäristökeskuksia ja maanomistajia, voivat kansalaisjärjestöt, joilla on toimintaa alueella, syystä vedota perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kauppa- ja teollisuusministeriö ei tunnu ymmärtävän, miten laajaa tyrmistystä sen oma hidastelu kaivoslain kokonaisuudistuksessa on aiheuttanut. Parasta olisi, että kaivoslain uudistus saataisiin pikavauhtia eduskuntaan. Aikaahan on ollut vuodesta 1999, Hautala sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp