Kansanedustaja Heidi Hautala jätti lakialoitteen – Valkealan koirien tapaus vaatii tiukennusta eläinsuojelulakiin

‘- Heidi Hautala ja 29 muuta kansanedustajaa, mukaan luettuna eduskunnan eläinsuojeluryhmän jäsenet, perää eläinsuojelulakiin tiukempia määräyksiä, jotta lain tarkoitus suojella eläimiä kivulta ja säryltä parhaalla mahdollisella tavalla toteutuisi viimein myös käytännössä.

– Kesällä 2005 Valkealassa tapahtunut noin sadan koiran huostaanotto sekä useat vastaavat pienemmän mittakaavan eläinsuojelurikokset ovat osoittaneet, että eläinsuojeluvalvojien tekemät ilmoitukset eläinsuojeluviranomaisille eivät tarpeeksi usein johda tarvittaviin toimenpiteisiin. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että nykyinen eläinsuojelulaki ei velvoita viranomaisia tarpeeksi selkeästi ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin eikä myöskään uusintatarkastuksien tekoon,  Hautala moittii.

Muitakin puutoksia eläinsuojelulaista löytyy: nykyisen lain mukaan takavarikoidun eläimen omistaja voi vaikka samana päivänä ottaa uuden eläimen kenenkään tätä estämättä. Tämän vuoksi lakia olisikin muutettava niin, että lääninhallituksella olisi oikeus määrätä eläimen omistaja väliaikaiseen eläintenpitokieltoon niin, että oikeus myöhemmin ratkaisee puretaanko vai jatketaanko eläintenpitokieltoa.

– Ongelmana on ollut myös se, että kiireellisissä eläimen uudelleensijoitustapauksissa on hoitopaikan järjestäneellä ollut käytännössä suuria vaikeuksia saada korvauksia, Hautala toteaa.

Eläinsuojelulakiin ehdotetaankin lisäystä, jossa valtion varoista maksetaan etukäteen kustannukset, joita eläimen sijoituksesta on tullut, jonka jälkeen eläimen omistaja on vastuullinen lopullisista kustannuksista. Kustannusten periminen jää näin valtion, ei yksittäisen hoitopaikan pitäjän, kontolle.

Facebook
Twitter
WhatsApp