Kansallisista tupakkamainontakielloista

Hautala (Verts/ALE). – Arvoisa puhemies, täällä mainittiin, että edellinen yritys saada aikaan kattavaa tupakanmainontakieltoa Euroopan unionin tasolla kaatui tuomioistuimeen, ja onkin mielenkiintoista lukea, että tämän ratkaisun yhteydessä julkisasiamies Fenelli totesi, että oli perusteltuja syitä olettaa, että mainontakielto pelastaisi noin 38 000 ihmishenkeä Euroopan unionissa joka vuosi. Voimmekin todeta, että on erittäin suuret perusteet sille, että tämä direktiivi olisi saatava nyt aikaan – olkoonkin, että sen oikeudellinen kattavuus on hieman aikaisempaa rajatumpi. [:]

On toimittava niin, että komission alkuperäinen ehdotus hyväksytään tässä salissa keskiviikkona äänestyksessä mahdollisimman täydellisenä, ja olen ollut hyvin iloinen siitä, että komissio on suhtautunut myötämielisesti siihen, että me tässä salissa yli puoluerajojen olemme esittäneet johdanto-osan kappaleeseen tarkistuksen. Sen tarkoituksena on selventää sitä, että epäsuora mainonta jää jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että ne voivat tällä alalla säätää mainontakieltoja. Haluamme ylipäätäänkin suojella kansallisia tupakanmainontakieltoja.
On todettava suurella murheella, että oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta on täydellisesti vesittänyt komission esityksen. Toivottavaa olisikin, että kaikki, siis joka ainoa oikeusasioiden valiokunnan hyväksymä tarkistus kaatuisi tässä salissa, koska ne vaikeuttavat monin tavoin asiaa. Ne hämärtävät esityksen oikeusperustaa. Ne rajaavat aivan olemattomiin mahdollisuudet rajoittaa tupakkamainontaa lehdistössä ja radiossa. Ne vaikeuttavat maailmanlaajuisia ponnisteluja tupakanmainontakiellon aikaansaamiseksi, ja ne myös avaavat mahdollisuuden epäsuoralle tupakan mainonnalle. Haluan erityisesti kiinnittää huomiota tarkistuksiin 17 ja 24, jotka ovat äärimmäisen vaarallisia. Toivottavasti myös esittelijä palaa alkuperäiselle kannalleen ja hylkää nämä oikeusasioiden valiokunnassa kompromisseina hyväksytyt tarkistukset, koska ne eivät ole mitään kompromisseja, ne tekevät tästä direktiivistä täysin hyödyttömän.

Facebook
Twitter
WhatsApp