Kansalaisten saatava lisää tietoa kauppaneuvotteluista

Euroopan unionin tuomioistuin linjasi tänään, että EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus kuuluu jaetun toimivallan alaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että Singaporen kanssa tehty sekä muut vastaavat kauppasopimukset astuvat voimaan vasta kun ne on ratifioitu jäsenmaissa. Tuomioistuimen linjaus tulee vaikuttamaan merkittävästi tuleviin EU:n kauppasopimuksiin, toteaa kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen Heidi Hautala:

– Ratkaisu on käänteentekevä ja tulee vaikuttamaan siihen, miten tulevia EU:n vapaakauppasopimuksia neuvotellaan. Nyt on selvää, että jäsenmaiden täytyy olla mukana hyväksymässä kaikkia kauppasopimuksia. Euroopan komissio on ylittänyt toimivaltansa vapaakauppaneuvotteluissa ja vienyt sopimusten avulla läpi sellaisia sisämarkkinoiden muutoksia, jotka eivät olisi normaalissa EU-käsittelyjärjestyksessä menneet läpi.

– Tuomioistuimen päätös asettaa rajat sille, mistä EU voi jäsenmaiden puolesta neuvotella. Se tekee neuvotteluprosessista avoimemman ja läpinäkyvämmän. Viimeaikaisten kokemusten myötä luottamus EU:n kykyyn neuvotella yleistä etua puoltavia kauppasopimuksia on heikentynyt. Viimeistään nyt komission on sallittava kauppasopimusten tarkempi julkinen tarkastelu, Hautala vaatii.

Tuomioistuimen ratkaisu tarkoittaa toisaalta sitä, että jatkossa jäsenmaiden komissiolle antamat neuvottelumandaatit ovat entistakin tärkeämpiä.

– Kansalaisia ja kansallisia parlamentteja on kuultava aikaisempaa paremmin, kun neuvotteluvaltuuksia annetaan. Neuvottelumandaateista on käytävä avoimempaa keskustelua: nyt kansalaiset eivät tiedä, millä ohjeilla komissio neuvottelee, Hautala toteaa.

Komissaari Malmström on jo aloittanut valmistelut uuden monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi.

– Riitojenratkaisun siirtyminen vapaakauppasopimusten välimiesmenettelyistä uudelle tuomioistuimelle on lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta nyt on tärkeää vaikuttaa siihen, millainen tästä investointituomioistuimesta tulee, Hautala sanoo.

 

Englanninkielinen tiedote >

Facebook
Twitter
WhatsApp