Kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekooon haaste konventille

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala

Lehdistötiedote 7.11.2002

Suoraa demokratiaa pohtiva raportti suosittaa eurooppalaista kansanäänestystä:

Euroopan kansalaisaloite ja kansanäänestys -instituutti (IRIE) on laatinut uraa uurtavan raportin Euroopan kansanäänestyksistä. Raportti ”Eurooppalaisen kansanäänestyksen haaste” tulee hetkellä, jolloin keskustelu suorasta demokratiasta käy kuumana koko mantereella. Lokakuun puolivälissä EU-johtajat pidättelivät henkeään, kun irlantilaiset äänestivät toistamiseen unionin laajentumissopimuksen hyväksymisestä. Myös Suomessa keskustelu virisi, kun kansanäänestyksen alla julkaistu raportti paljasti Suomen suoran demokratian takapajulaksi. [:]

Ensi vuonna unionin hakijamaiden kansalaiset äänestävät liittymissopimuksista. Myös Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on odotettavissa kansanäänestys Euroopan rahaliitosta.

”On kiinnostavaa, että osallistuvan demokratian periaate on mainittu myös EU:n tulevan perustuslain ensimmäisessä versiossa. Haluamme saattaa konventin tietoon IRIE:n ehdotukset Euroopan laajuisesta kansalaisaloitteesta ja kansanäänestyksestä, jotka toisivat sisältöä mainitulle suoralle vaikuttamiselle,” IRIE:n hallituksen jäsen Heidi Hautala (vihr.) toteaa. Euroopan tulevaisuuskonventti julkaisi alustavan ehdotuksensa 28. lokakuuta 2002.

IRIE:n julkaisema raportti analysoi 30 kansanäänestystä, joita Eurooppaan liittyvistä kysymyksistä on järjestetty vuodesta 1972 lähtien. Se herättää keskustelua myös ensimmäisestä koko EU:n laajuisesta kansanäänestyksestä, jolla unionin uudesta perustuslaista voitaisiin päättää vuonna 2004.

”Suora vaikutusmahdollisuus paikkaa aukon Euroopan yhdentymisen oikeutuksessa kansalaisten kannalta. Raportti analysoi Euroopan laajuiseen kansanäänestykseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja käytännön toteutustapoja”, selvittää Hautala, yksi raportin toimittajista.

Ensi maaliskuussa IRIE:n on tarkoitus luovuttaa Euroopan tulevaisuuskonventille sekä lopullinen raportti että suositukset kansalaisten suoran osallistumisen vahvistamisesta. Raportin muita toimittajia ovat Euroopan parlamentin liberaalidemokraatti-ryhmän englantilainen jäsen Diana Wallis sekä IRIE:n sveitsiläinen puheenjohtaja Bruno Kaufmann.

”EU-elinten, valtion virastojen ja poliitikkojen vuorovaikutusta on tutkittu runsaasti vuosien varrella. Kun nyt myös kansalaisten suoriin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin paneudutaan niiden ansaitsemalla tavalla, Euroopan unionin tulevaisuus ei rakennu vain eliitin varaan”, tekijät painottavat.

Raportti löytyy verkkosivulta www.iri-europe.org

Facebook
Twitter
WhatsApp