Kansalaiset huolissaan ISDS:stä

Komissio julkaisi eilen yhteenvedon kesällä 2014 tehdystä sidosryhmäkyselystä, joka koski EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksen (TTIP) kiistanalaista yritysten investointisuojan riitojenratkaisumenettelyä (ISDS).

Lähes 150 000 mielipidettä osoittavat, että kansalaisilla on todellinen huoli siitä, että he eivät saa ääntään kuuluviin neuvotteluissa. Kansalaiset antoivat komissiolle selkeän viestin: sellaista vapaakauppasopimusta tai riitojenratkaisumenettelyä, joka rajoittaa EU:n ja jäsenmaiden oikeutta parantaa omaa lainsäädäntöään, ei haluta.

Sijoittajien ja valtioiden väliset investointiriidat tulisi lähtökohtaisesti hoitaa nykyisten tuomioistuinten piirissä, eikä demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain tuomioistuimet pystyvät kyllä ratkaisemaan suurimmat ja hankalimmatkin oikeusriidat. Erillistä ISDS-menettelyä voisi ajatella käytettävän vain niissä tilanteissa, joissa kansalliset tuomioistuimet eivät kykene ratkaisemaan riitaa.

Sidosryhmäkyselyn analyysi komission sivuilla:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3201_fi.htm

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp