Kaivoksista enemmän hyötyä Lapille

Jatkossa on hyvä miettiä, miten voidaan varmistaa se, että kaivokset hyödyttävät myös paikallisia asukkaita ja kuntia sekä Suomen valtiota – ja huolehtivat ympäristövastuustaan, kirjoittaa Heidi Hautala Lapin Kansassa 28.1.2012[:]
Olen saanut poikkeuksellisen paljon palautetta valtion omistusohjausseminaarissa pitämästäni yritysvastuupuheesta, jossa otin esille myös pohjoisen kaivosteollisuuden. Tarkoitukseni oli monen muun asian ohella pohtia valtionomistuksen näkymiä kaivosalalla sekä mahdollisuuksia puuttua siihen, että pohjoisen kaivannaisvarojen tuotot valuvat suurelta osin ulkomaisille yhtiöille.Palaute on ollut kahtalaista: erityisesti yksityisissä yhteydenotoissa on kiitelty sitä, että kiinnitin huomiota kaivannaisten omistuksen liukumiseen ulkomaalaiseen omistukseen, toisaalta varsinkin yrittäjien edustajat ja päätöksentekijät ovat olleet loukkaantuneita Lapin vertaamista afrikkalaiseen kehitysmaahan, jonka kehitystä estää jatkuva väkivallan kierre.

Olen vilpittömästi pahoillani aiheuttamastani mielipahasta, mutta aihetta pohdintoihin on. Osa asukkaista kokee joutuvansa vain kantamaan toiminnan haitat.

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa julkinen sektori vastaa infrastruktuurin järjestämisestä. Toimiva kaivosteollisuus edellyttää toimivia logistisia yhteyksiä ja koulutettua työvoimaa. Tästä kaikesta vastaa ja tämän rahoittaa yhteiskunta eli veronmaksajat. Vaikka kaivosyhtiöt tuovat työpaikkoja ja jatkojalostusmahdollisuuksia, hyödyt ja haitat eivät mielestäni jakaudu oikeudenmukaisesti.

Jatkossa on hyvä miettiä, miten voidaan varmistaa se, että kaivokset hyödyttävät myös paikallisia asukkaita ja kuntia sekä Suomen valtiota. Presidenttiehdokas Pekka Haavisto nosti Rovaniemellä vieraillessaan esiin Norjan rahastomallin, joka takaisi, että tuloja jäisi kuntaan vielä kaivosten lopettamisen jälkeenkin. Vaihtoehtoihin kuuluvat myös erilaiset verotusmallit, joita Lapin kunnatkin ovat aktiivisesti tutkineet.

Vähintä, mitä on voitava odottaa, on että yhtiöt huolehtivat ympäristövastuusta nykyaikaan sopeutetun kaivoslain ympäristö- ja osallistumisvaatimukset täyttäen. Myös EU on säätänyt kaivosjätteiden ja jätealueiden asianmukaisesta hoitamisesta. Toista Talvivaara-kohua ei saa tulla.

Heidi Hautala
valtionomistusohjauksesta vastaava ministeri

Facebook
Twitter
WhatsApp