Kaikki glyfosaattitutkimukset on saatava julkisiksi

Neljä vihreää meppiä Heidi, Benedek Jávor, Michèle Rivasi ja Bart Staes vaativat Euroopan elintarvikevirastoa (EFSA) julkistamaan kaikki glyfosaattitutkimukset, joita virasto on käyttänyt arvioidessaan rikkaruohontorjunta-aineen turvallisuutta. Virasto vastasi meppien maaliakuussa 2016 lähettämään asiakirjapyyntöön toimittamalla osan tutkimusmateriaalista. Se oli kuitenkin poistanut kohdat, jotka ovat ratkaisevia tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille. Mepit vaativat nyt EFSAa julkistamaan koko tutkimusaineiston, jotta glyfosaattivalmistajien tekemät tutkimukset saataisiin riippumattomien tutkijoiden arvioitavaksi.

“EFSA varmasti ymmärtää EU:n avoimuuden tärkeyden, mutta tämä askel ei vielä vie pitkälle. Riippumattomat tutkijat ovat vahvistaneet, että saamamme materiaalin perusteella ei vielä pysty arvioimaan tutkimusta ja sen tuloksia. Vain julkistamalla koko materiaali ja saattamalla se tutkijayhteisön arvioitavaksi, saamme selvyyden glyfosaatin turvallisuudesta. Se on maailmassa eniten käytetty torjunta-aine, joka tuhoaa rikkaruohon lisäksi muun ympärillä olevan kasvuston ja maaperän tärkeät eliöt ja bakteerit. Siksi on ehdottoman tärkeää, että sen turvallisuus arvioidaan avoimesti.”

Glyfosaatti on maailman suosituimpia rikkakasvien torjunta-aineita, koska se on tehokas ja halpa. Laajalti käytettynä se tuhoaa rikkaruohon lisäksi hyödyllistä kasvustoa ja sille altistuvat niin kaupunkilaiset kuin maanviljelijätkin. WHO:n syöväntutkimuslaitos luokitteli sen mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi, kun taas EFSA tuli toisiin tuloksiin. Sen mukaan glyfosaatin haitoista ei ole näyttöä. EFSAn arvio perustui kemianteollisuuden eli glyfosaattivalmistajien teettämiin tutkimuksiin, joita on kritisoitu useista heikkouksista.

Meppien hakemus EFSAlle 10. tammikuuta 2017

Meppien asiakirjapyynnöt ja EFSAn vastaukset

Facebook
Twitter
WhatsApp