Kaasuautotuotannon tulevaisuus voidaan turvata perumalla EU:n kehno päästöasetus

Biokaasun käytön lisääminen liikenteessä on nopeimpia ja kustannustehokkaimpia tapoja vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Nykyinen EU-direktiivi lopettanee kaasuautojen valmistuksen kokonaan muutaman vuoden sisällä. Suuret autonvalmistajat ovat jo ilmoittaneet keskittävänsä tuotannon sähköautoihin. EU:n henkilöajoneuvojen CO2-päästöjä koskeva asetus on vahva ohjauskeino, eikä se ole teknologianeutraali.

Päästödirektiivin mukaan kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen täytyy alittaa 95 g/km kohden jo vuodesta 2020 lähtien. Vuoden 2025 tavoite on 15 % vähemmän kuin vuonna 2021. Näin ollen asetus käytännössä rajaa uusien ajoneuvojen vaihtoehdot täyssähkö- ja ladattavien hybridien varaan.

Kaasuautojen päästöjä ei lasketa EU-lainsäädännössä biokaasun vaan maakaasun perusteella. Biokaasu on sataprosenttisesti uusiutuva energiamuoto ja kiertotalouden osatekijä. YK:n ilmastosopimuksen mukaan kaikki täysin uusiutuvat polttoaineet tulisi luokitella hiilivapaiksi.

Kaasuautot eivät voi alittaa direktiivin päästöraja-arvoa, koska päästöt mitataan vain pakoputken päästä ja niissä käytetään maakaasun päästöarvoja. Elinkaaripäästöjä biokaasulle ei siis huomioida.

Olen esittänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen, jotta kaasuautojen osalta epäonnistunut normisto voitaisiin määritellä uudelleen.  Autojen CO2-päästövaatimuksia vuodelle 2030 tulisi muuttaa niin, että biokaasun ekologinen tuotantotapa otettaisiin huomioon. 

Keskeistä olisi selvittää mahdollisuudet siirtyä mittaamaan autojen elinkaaren aikana syntyviä kokonaispäästöjä (WTW) nykyisen pakoputken päästä tapahtuvan mittauksen (TTW) sijaan. Olisi myös mahdollista määritellä biokaasun käytölle kiintiö ajoneuvoja koskevassa lainsäädännössä.

Toinen mahdollisuus olisi ottaa käyttöön niin kutsuttu hiilikorjauskerroin (Carbon Correction Factor), jotta uusiutuvan biokaasun osuus käytetystä liikennekaasusta voitaisiin huomioida.

Facebook
Twitter
WhatsApp