Juncker vihreiden tentissä

Komission puheenjohtajaehdokas Jean-Claude Juncker kiertää parlamentin ryhmien tentattavana ennen ensi viikon äänestystä. Tänä aamuna hän oli vihreiden ryhmässä ja selviytyi loppujen lopuksi melko hyvin.

[:]Hän osoittautui huumorintajuiseksi henkilöksi, jonka vitsit tosin eivät aina osuneet maaliin. Kun häneltä kysyttiin sitoumusta kestävän kalastuspolitiikan ja kalakantojen turvaamiseen, hän vitsaili, että Luxemburgin kalastusintressien tiellä on Belgia.

Toisaalta olimme erittäin tyytyväisiä, kun hän lupasi lyhyesti ja ytimekkäästi tukensa vihreän esittelijän ja koko parlamentin tiukalle kannalle rahanpesun kitkemiseen, missä olennaista on saada esiin rahansiirtojen todelliset edunsaajat. Muutenkin Luxemburgin entinen pääministeri oli valmis torjumaan veronkiertoa mm. edistämällä sitä, että verot maksetaan sinne mistä voitot saadaan. Parasta onkin, sillä komissio tutkii parhaillaan Luxemburgin verojärjestelyjä Junckerin kaudella.

Positiivisella puolella oli myös entisen Luxemburgin pääministerin yllättävän vahva sitoutuminen päätöksenteon avoimuuteen. Hän kannattaa pakollisia lobbarirekistereitä kaikkiin EU-toimielimiin. Tätä tavoitetta vihreät ovat ajaneet vuosia. TTIP-sopimusneuvotteluissa hän kannattaa täyttä avoimuutta, eikä halua tinkiä eurooppalaisista ympäristö, kuluttajansuoja- ym. normeista amerikkalaisten edessä.

Heikoimmillaan Juncker oli maahanmuuttoasioissa, joissa hän kunnon konservatiivina painotti vahvasti laittoman maahanmuuton torjumista. Ryhmässä epäillään hänen jatkavan tiukkaa säästöpolitiikkaa kriisimaissa. Myöskään hänen puheensa nuorisotyöttömyyden torjunnasta eivät vakuuttaneet.

Oma kysymykseni koski jäsenmaiden oikeusvaltioperiaatteiden valvontaa ja komission aikomuksiapuuttua Unkarin oikeusvaltio-ongelmiin. Juncker katsoi, että kyse on uskottavuudesta. “Emme voi opettaa Mongoliaa oikeusvaltion rakentamisessa, jos emme onnistu toteuttamaan sitä itse”, hän totesi.

Vihreiden puheenjohtajat Rebecca Harms ja Philippe Lamberts tapaavat Junckerin uudelleen huomenna ja kertovat tärkeimmät ehdot, joiden toteutuessa ehkä huomattavakin osa vihreästä ryhmästä saattaa antaa Junckerille suostumuksen lähteä kokoamaan joukkuettaan. Toivon, että parlamentti pysyy aikaisemmissa puheissaan ja vaatii komissioon tasavertaisen nais- ja miesedustuksen. Tähän Juncker saattaa jopa kaivata parlamentin tukea, sillä valtionpäämiehistä harvat ovat esittäneet naisehdokasta. Suomellakaan ei vielä 20 jäsenyysvuoden aikana ole ollut naiskomissaaria.

Facebook
Twitter
WhatsApp