Julkisin varoin palkattujen avustajien nimilista halutaan salata tietosuojan varjolla

Jokainen Euroopan parlamentin jäsen saa avustajien palkkaukseen kuukaudessa n. 12.000 euroa julkisia verovaroja. Kyseisen sihteeristökorvauksen käytöstä on selkeät säännöt. Jäsenten pitää toimittaa parlamentille kopiot avustajien kanssa tehdyistä työsopimuksista tai palvelusopimuksista. Vasta näiden perusteella EP maksaa korvaukset joko suoraan avustajille tai niin sanotuille maksun välittäjille. [:]

Parlamentin puhemiehistön 6.7.2000 hyväksymissä uusissa säännöissä määrätään työsopimusten toimittamisen lisäksi, että Euroopan parlamentti laatii julkisen nimiluettelon kaikista avustajista.

Julkisen huomion hiivuttua hankkeen tielle on kuitenkin tullut mutkia. Jotkut ovat hakeneet suojaa julkiselta valvonnalta tietosuojamääräyksistä ja väittäneet, että avustajien pitäisi antaa erillinen suostumuksensa nimensä liittämiseksi listaan. Väite on kummallinen: miksi kukaan haluaisi pitää salassa sitä, että on parlamentin jäsenen avustaja?

Heidi Hautala kirjoitti yhdessä Paul Lannoyen kanssa viime marraskuussa Vihreä/EVA ryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa silloiselle puhemiehelle Nicole Fontainelle kirjeen, jossa hän pyysi tarkastamaan parlamentin johdon tulkintaa tietosuojanormeista. Parlamentin puhemiehistö siirsi asian oikeusasioiden valiokunnalle päätettäväksi, joka puolestaan antoi kysymyksen valiokunnan jäsenen Heidi Hautalan valmisteltavaksi.

Hautala muistuttaa lausuntoluonnoksessa, että tietosuojan tarkoitus on suojella kansalaisten yksityiselämää ja heitä koskevia arkaluontoisia tietoja. Avustajarekisterissä ei julkaista kenenkään palkkaa, uskonnollisesta tai aatteellisesta suuntauksesta tai kotiosoitteesta puhumattakaan.

Henkilötietosuojasta säätävän asetuksen 45/2001 mukaan henkilötietojen kerääminen on oikeutettua muun muassa perussopimuksiin nojautuvan toimivallan perusteella yleisen edun nimissä. Heidi Hautalan mielestä EP on velvollinen tilintarkastustuomioistuimen huomioiden mukaisesti valvomaan julkisten varojen käyttöä, mikä myös oikeuttaa nimien keräämisen.

Tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti kiinnittänyt huomiota parlamentin taloudenpidon heikkouksiin ja muun muassa jäsenille maksettavien sihteeristökorvausten hallintoon. Erityisesti ennen uusien sääntöjen täytäntöönpanoa käytäntö on ollut kirjavaa. Palkkalistoilla on ollut puolisoita, sukulaisia, joskus lobbareita, eikä ole ollut välttämättä selvyyttä verojen ja eläkkeiden maksusta.

Avustajia edustavan yhdistyksen mukaan rekisteri kannustaisi edelleen jäseniä tekemään oikeudenmukaiset työsopimukset avustajiensa kanssa ja turvaamaan avustajien sosiaalietuudet. Parlamentin oikeus- ja sisämarkkina-asioiden valiokunta keskustelee asiasta seuraavan kerran 26.3.2002.

Facebook
Twitter
WhatsApp