ISDS vastatuulessa Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta äänesti 15. huhtikuuta EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksen (TTIP) investointisuojaa vastaan.

TTIP-sopimuksen investointisuoja ja ISDS-välimiesmenettely koki täystyrmäyksen. Konservatiiviesittelijän alkuperäisestä, välimiesmenettelyä puoltaneesta pohjapaperista ei jäänyt paljoakaan jäljelle.

Esittelijän kantoja ja välimiesmenettelyä kannattivat ainoastaan kokoomuksen ryhmä keskusta-oikeisto, perussuomalaisten ryhmä konservatiivit ja reformistit, ja keskustan ja RKP:n liberaaliryhmä. Vihreät on aktiivisimmin nostanut esiin sopimuksen epäkohtia ja pyrkinyt valiokunnissa vaikuttamaan siihen, että myös järjestöjen ja kansalaisten ääni huomioidaan sopimusneuvotteluissa.

Olin tehnyt tarkistuksia, joissa vaadittiin komissiota hylkäämään välimiesmenettelyn, sillä sekä EU:n että Yhdysvaltojen kehittyneet oikeusjärjestelmät ja tuomioistuimet pystyvät takaamaan oikeusvarmuuden ja soveltuvat myös investointiriitojen ratkaisuun. Valiokunnan enemmistö yhtyi tarkistuksiini.

Ulkomaisten investoijien syrjimätön kohtelu ja oikeudenmukainen mahdollisuus saada hyvityksiä, mikäli heidän oikeuksiaan on loukattu, voidaan toteuttaa myös ilman investointisuojaa ja välimiesmenettelyä. Syrjimätön ja oikeudenmukainen kohtelu kuuluu kaikille, myös investoijille. Yhdysvaltalaisille yrityksille ei silti ole mitään syytä antaa laajempia ja parempia oikeuksia kuin kotimaisille ja EU-maista tuleville yrityksille.

Oikeusasioiden valiokunta vastaa muun muassa EU:n oikeusjärjestelmän kehittämisestä, ja esimerkiksi tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Valiokunnan lausunto keskittyi siksi näihin asioihin.

Eurooppalaisen kulttuurin turvaamiseksi valiokunta halusi sisällyttää kustannusalan kulttuuria koskevien poikkeuksien piiriin. Maantieteellisten alkuperämerkintöjä pidettiin tärkeänä suojana eurooppalaisille tuotteille.

Valiokunta toivoi komission varmistavan, että neuvottelut eivät johda esimerkiksi elintarviketurvallisuuden tai kuluttajansuojan heikkenemiseen eikä terveydenhuollon, sosiaalijärjestelmien ja koulutuksen kaltaisiin keskeisiin julkisiin palveluihin kajota sopimuksella. Varovaisuusperiaate on yksi EU:n ympäristöpolitiikan ja kuluttajansuojan perusperiaatteista.

Seuraavaksi TTIP-sopimuksesta äänestetään parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnassa toukokuun lopussa. Muiden valiokuntien antamat lausunnot otetaan silloin huomioon. Kaikkien meppien äänestettäväksi parlamentin täysistuntoon vapaakauppasopimus tulee kesäkuun alussa.

Facebook
Twitter
WhatsApp