ISDS siirtäisi oikeudellista valta pois EU:lta ja jäsenmailta

TTIP_150302_10Halusin järjestää konferenssin sijoittajien riitojenratkaisumekanismista (ISDS), jotta saamme lisää tietoa siitä, miten se osana EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimusta (TTIP) vaikuttaisi Euroopan unioniin ja jäsenvaltioihin.

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jota koordinoin vihreiden puolesta, on vastuussa EU-oikeuden soveltamisesta ja valvonnasta ja sen yhteensopivuudesta primäärioikeuden ja kansainvälisen oikeuden kanssa.

On tärkeää tiedostaa, että ISDS:n kautta EU saattaa luopua peruuttamattomasti merkittävästä oikeudellisesta vallasta, joka perustuu EU:n ja jäsenmaiden tuomioistuimiin. Tuo valta siirtyisi vähemmän avoimille ja pahimmillaan mielivaltaisille välimiespaneeleille. Parlamentin ja oikeusasioiden valiokunnan on otettava nämä seikat vakavasti.

EU:n tuomioistuin antoi hiljattain lausuntonsa EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sen mukaan EU:n on suojeltava toimivaltaansa, eivätkä kansainväliset sopimukset, kuten TTIP, saa vaarantaa sen itsenäisyyttä.

Jos ISDS:ää sovellettaisiin TTIP:issä, siitä tulisi osa EU:n lainsäädäntöä. Ollakseen sopusoinnussa EU:n lainsäädännön kanssa, välimiespaneelin päätöksiä olisi voitava tarkastella myös primäärioikeuden valossa EU-tuomioistuimessa.

Onko tällainen riitojenratkaisumenettely mahdollinen? Entä vaatisiko ISDS:n sisällyttäminen EU:n perussopimusten muuttamista?

Tilaisuuden asiantuntijoina olivat kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, oikeustieteen professori Harm Schepel ja komission kauppapolitiikan osaston päällikkö Colin Brown, joka kuuluu EU:n TTIP-neuvotteluryhmään.

Konferenssivideo ja puhujien esitykset 2.3.2015
Parlamentin tutkimus ISDS – state of play and prospects for reform

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp