Investointisuojan aika on ohi

EU-tuomioistuin antoi tänään ratkaisun koskien investointisuojaa ja välimiesmenettelyä kahden EU-maan välisessä investointisopimuksessa.

Tuomioistuin totesi, että investointiriitojen ratkaisu välimiesmenettelyssä (ISDS) ei ole yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Investointisopimuksilla ei voida siirtää EU-oikeuden soveltamista ja tulkintaa tuomioistuinten ulkopuolelle.

– Päätös osoittaa selkeästi sen, että investointiriitojen ratkaisu välimiesmenettelyssä ei kuulu EU:n oikeusjärjestelmään. Järjestelmä, jossa sijoittajat voivat haastaa jäsenmaat oikeuteen ja vaatia korvauksia on lainvastainen. Sitä ei halua tuomioistuin eivätkä sitä halua kansalaiset, toteaa kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen Heidi Hautala.

Seuraavaksi tuomioistuin antaa Belgian pyynnöstä lausunnon EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen (CETA) investointisuojalausekkeista. Jos siinä päädytään samaan ratkaisuun, on ISDS:n aika todellakin päättynyt.

Vihreän ryhmän englanninkielinen tiedote asiasta >

Facebook
Twitter
WhatsApp