Ilmastonmuutos – onko sukupuolella väliä?

Ilmastonmuutos – onko sukupuolella väliä? -seminaari 16.10.2009 klo 9.30-12.00 eduskunnan päärakennuksen auditoriossa

Ilmastonmuutoksen sukupuolivaikutukset ovat monitahoiset. Miehet ja naiset vaikuttavat ilmastonmuutokseen eri tavoin. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat miehiin ja naisiin eri tavalla niin kehitysmaissa kuin
länsimaissakin.[:]

Maailma valmistautuu parhaillaan joulukuiseen Kööpenhaminan ilmastokokoukseen.
Molempien sukupuolten edustus ilmastoneuvotteluissa on välttämätön, jotta sekä miesten että naisten toimintatapoja voidaan muuttaa.

Euroopan parlamentin jäsen, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Heidi Hautala puhuu seminaarissa ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Globaali oikeudenmukaisuus ja ympäristövastuullinen lainsäädäntö ovat pitkään olleet Hautalan ominta toiminta-aluetta.

– Ilmastonmuutos vaikeuttaa eniten jo nyt heikommassa asemassa olevien ihmisten elämää. Suurin osa maailman köyhistä on naisia. Ymmärtämällä sukupuolen merkitystä ilmastonmuutoksessa voidaan paremmin torjua sen mukanaan tuomaa kasvavaa eriarvoisuutta. Sukupuolikysymysten huomioon ottaminen voi auttaa löytämään tehokkaampia ja halvempia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, Hautala korostaa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavoin miehiin ja naisiin. Miehet ja naiset myös aiheuttavat ilmastonmuutosta eri tavoin erilaisten kulutustottumustensa takia. Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen puhuu naisten mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjumisessa:

– Käytännössä naiset yhä edelleen kantavat päävastuun lasten kasvatuksesta ja vastaavat suurimmasta osasta kotitalouden hankinnoista. Ruoka, liikkuminen ja asuminen ovat arjen suurimmat ilmastovaikuttajat. Muutama lihaton päivä viikossa, auto kotipihaan silloin kun se on mahdollista sekä kukkarolle ja ympäristölle ystävällisempi energiapihi koti – siinä pieniä suuria askeleita, joissa naiset voivat olla muutosvoima.

Lisäksi seminaarissa kuullaan naisjärjestöjen roolista ilmastonmuutoksen torjumisessa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista naisten elämään kehitysmaissa.

Seminaari on osa “Maailman enemmistö ja Kööpenhaminan ilmastosopimus” Kansalaisjärjestöjen ilmasto- ja kehitysviikkoa 15. – 22. lokakuuta. www.sll.fi/ilmastokiertue

Seminaarin järjestävät eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE sekä YK-liiton koordinoima Kansalaisten maailmannäyttämö.

Lisätietoja:
Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, 050 545 3435
Tanja Auvinen, NYTKIS ry:n pääsihteeri, 050 469 6242

Facebook
Twitter
WhatsApp