Ihmisoikeuksissa toivomisen varaa

Viime kuukausina olen tuntenut itseni entistä etuoikeutetummaksi.Saan johtaa Euroopan parlamentin ulkosuhteisiin liittyvää ihmisoikeuspolitiikkaa. Tavoitteemme ihmisoikeuksien alivaliokunnassa on nostaa ihmisoikeuksien asemaa korkeammalle unionin yhteisessä ulkopolitiikassa. Ruotsilla neuvoston tämänhetkisenä puheenjohtajavaltiona on sama tavoite, ja yhteistyö onkin ollut tiivistä. Toinen tärkeä kumppanimme on komissio.[:]
Lissabonin sopimus tiivistää unionin ulkopolitiikkaa ja sitoo sen tiukemmin kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin.
Liittyessään vihdoin Euroopan ihmisoikeussopimukseen EU alistaa itsensä ulkoiseen ihmisoikeusvalvontaan.
Unionin sisäistä ihmisoikeuspolitiikkaa tehostavat perusoikeusvirastolle koituvat vahvemmat valtuudet.
Tavatessani EU:n ulkopuolisten maiden suurlähettiläitä nämä usein tähdentävät, että emme voi opettaa muita, jos
emme itse elä oppiemme mukaisesti. Siksikin on tärkeää torjua kaikkinaista syrjintää unionissa. Kaksi vuotta sitten Venäjän presidentti Putin ilmoitti jopa perustavansa instituutin seuraamaan EU:n ihmisoikeustilannetta. Tämä ei jäänyt pelkäksi puheeksi.
Niin, Venäjä. Ihmisoikeuspuolustajien murhat ovat jatkuneet erityisesti Pohjois-Kaukasiassa, jossa vallitsevat täysi laittomuus ja rankaisemattomuus. Kansainvälinen yhteisö havahtui taas huomaamaan vakavan tilanteen, kun Tshetsheniassa murhattiin heinäkuussa Memorial-järjestön edustaja Natalia Estemirova.
Venäjältä on entistä painokkaammin vaadittu kunnollisia tutkimuksia, jotta syylliset saataisiin oikeuden eteen. Anna Politkovskajan murhaaja ja murhan teettäjät ovat edelleen vapaalla jalalla, kolme vuotta tragedian jälkeen.
On siis täysin perusteltua, että vuoden 2009 Saharovin palkinto myönnettiin Memorial-järjestölle kannustuksena
muun muassa siihen, että se voisi käynnistää toimintansa Pohjois-Kaukasiassa uudestaan.
Neuvostoliittolaisen toisinajattelija, fyysikko Andrei Saharovin nimeä kantava palkinto on saavuttanut vuosi
vuodelta enemmän arvostusta. Jokseenkin samaan aikaan kun Memorialin edustajat saapuvat Strasbourgiin, vietetään Moskovan Saharovkeskuksessa tämän merkittävän toisinajattelijan kuoleman 20-vuotispäivää. Pyrimme linkittämään nämä tapahtumat toisiinsa.
Vaikuttavinta työssäni on ottaa vastaan vainottuja ihmisoikeuspuolustajia ja ihmisoikeusloukkauksien uhreja kaikilta maailman kolkilta. Heille Euroopan parlamentti on toivon lähde, ja jokainen sen ihmisoikeuskannanotto tulee tarpeeseen. Parlamentilla on suuri vastuu, koska se onnistuu toisinaan jopa pelastamaan ihmishenkiä.

Facebook
Twitter
WhatsApp