Heidistä ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja

 

Heidi valittiin  20.7.2009 ainoana suomalaisena Euroopan parlamentin valiokunnan puheenjohtajaksi. Heidi tulee johtamaan seuraavan viiden vuoden ajan ihmisoikeuksien alivaliokuntaa.

Ne aiheet, joiden parissa edustajat Euroopan parlamentissa työskentelevät, riippuvat ratkaisevan paljon siitä, mihin parlamentin valiokunnista kukin edustaja kuuluu. Yleensä edustaja kuuluu varsinaisena jäsenenä yhteen valiokuntaan ja varajäsenenä toiseen. Valiokuntia on yhteensä 20 ja alivaliokuntia kaksi. Heidi tulee toimimaan varsinaisena jäsenenä ulkoasioiden valiokunnassa ja varajäsenenä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa. Lisäksi hän on siis ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja – EU:n ulkopuolisten maiden ihmisoikeudet tulevat siis painottumaan voimakkaasti Heidin työssä seuraavien viiden vuoden aikana.

Facebook
Twitter
WhatsApp