Heidistä EPWG:n puheenjohtaja

Heidi Hautalan vetämän Euroopan parlamentin epävirallisen yhteistyöryhmän EPWG:n tavoitteena on edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä osana ihmisten perusoikeuksia EU:ssa, sen jäsenvaltioissa sekä maailmanlaajuisesti mm. kehitysyhteistyön linjauksiin vaikuttamalla.

[:]

“Ilahduin kovasti kutsusta ryhtyä johtamaan tätä tärkeää, jopa elintärkeää ryhmää. Entisenä kehitysministerinä minua järkyttää, että köyhimmissä maissa 15-19-vuotiaita tyttöjä kuolee eniten raskauksiin ja synnytyskomplikaatioihin. Kestävää kehitystä ei voida saavuttaa ennen kuin tytöillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet määrätä omasta kehostaan ja saada terveyspalveluja”.

“Tyttöjen ja naisten oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on saatava osaksi YK:n vuoden 2015 jälkeisiä kehitystavoitteita.EU:n yhtenä suurimmista kehitysavun antajista on varmistettava, että tyttöjen ja naisten oikeudet huomioidaan kaikilla politiikan aloilla”.

Heidi johtaa parlamentin työryhmää yhdessä hollantilaisen ALDE-ryhmän Sophie in ’t Veldin kanssa. Työryhmän sihteeristönä toimii Brysselissä Marie Stopes –kansalaisjärjestö, jonka  erinomaiseen työhön Afganistanissa Heidi tutustui kehitysministerinä paikan päällä. Järjestö saa tukea mm. Suomen ulkoministeriöltä.

www.epwg.org

Facebook
Twitter
WhatsApp