Heidi Hautala Suomen AEPF – toimikunnan johtoon

Kansanedustaja Heidi Hautala on valittu Aasia-Eurooppa kansalaisfoorumin (AEPF)
Suomen toimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

AEPF:n (Asia-Europe People´s Forum) perustivat eurooppalaiset ja aasialaiset kansalaisjärjestöt vuonna 1996 Bangkokissa. Järjestöt tahtovat  vaikuttaa siihen, että valtioiden välisessä Eurooppa-Aasia yhteistyössä pyrittäisiin edistämään aseriisuntaa ja asevalvontaa, estämään ympäristön kantokyvyn ylittäminen sekä parantamaan ihmisten sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia
elinolosuhteita Asiassa ja Euroopassa. Kansalaisfoorumin keskeinen vaikuttamiskohde on ollut valtioiden välinen  ASEM- prosessi.

AEPF:n Suomen toimikunta vaatii, että Suomi tukisi Kaakkois-Aasian lähetystöjen käytössä olevilla määrärahoilla   näissä valtioissa Burmaan ihmisoikeuksia vaativien ryhmien toimintaa.
Toimikunnan mielestä Suomen ulkopoliittisen johdon  pitää vaatia kansainvälistä olympiakomiteaa (KOK) tekemään selväksi Kiinalle, että sen jatkuva tuki Burmaa hallitsevalle sotilasjuntalle on
vaaraksi sekä Pekingin olympialaisten menestykselliselle läpi viemiselle että Kiinan johdon lupaamalle Kiinan oman ihmisoikeustilanteen parantamiselle. Toimikunta muistuttaa,
että sen jälkeen kun sotilasjuntta viime syksynä väkivaltaisesti  murskasi burmalaismunkkien mielenosoitukset, on ihmisoikeustilanne Burmassa entisestäänkin huonontunut.
Toimikunnan mukaan Suomen tulee esittää EU:lle, että se perustaisi Burmaan toimiston, jonka
tehtävänä olisi edistää kenraali Than Shwen johtaman juntan ja Burman demokraattisen opposition välistä vuoropuhelua ja kansallisen sovinnon syntymistä.

AEPF- toimikunnan varapuheenjohtajiksi valittiin Tove Selin Aasian ystävät- järjestöstä ja Kalle Sysikaski Sadankomiteasta. Aiempina puheenjohtajina ovat toimineet mm. edesmennyt ihmisoikeusjuristi ja europarlamentaarikko Matti Wuori ja ex-ministeri Sirpa Pietikäinen.

*****

Kannanotto  24.1. 2008

                
            SUOMEN RYHDISTÄYDYTTÄVÄ BURMAN KYSYMYKSESSÄ

Aasia-Eurooppa kansalaisfoorumin (AEPF) Suomen toimikunta vaatii Suomelta aktiivisempaa politiikka ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi sotilashallituksen johtamassa Burmassa.

Kenraali Than Shwen sotilasjuntan murskattua viime syksynä buddhalaismunkkien rauhanomaiset mielenilmaisut, on maassa edelleen tuhansia ihmisiä kateissa. Todennäköisesti sadat ovat joutuneet juntan tappamiksi, monia kidutetaan vankiloissa ja useat burmalaiset – jopa raskaana olevat naiset – joutuvat piileksimään juntan kostotoimien pelossa.  Burmalaisten elintaso on romahtanut entisestään ja heidän oikeuksiaan vapaaseen tiedonvälitykseen on rajoitettu.

AEPF- toimikunnan mielestä Suomen on sekä suoraan että Euroopan Unionissa oltava aloitteellinen kansainvälisen olympiakomitean (KOK) ja sen suomalaisjäsenten suuntaan.  Toimikunta vaatii KOK:n tekevän Kiinalle selväksi, että myönteisen kehityksen jarruttaminen Burmassa on haitaksi sekä Pekingin olympialaisten onnistumiselle että Kiinan johdon lupaamalle maan oman ihmisoikeustilanteen kohentamiselle.

AEPF- toimikunta vaatii ulkoministeriötä suuntaamaan Kaakkois-Aasian valtioiden  lähetystöjen
käytössä olevia määrärahoja näissä maissa toimivien burmalaisten ihmisoikeuksia tukevien ryhmien toiminnan tukemiseen.  Ulkoministeriön on myös tuettava Suomessa asuvien burmalaisten ja suomalaisten toimintaa kansallisen sovintoprosessin ja demokratiakehityksen aloittamiseksi Burmassa. Suomen on niin ikään oltava aloitteellinen, jotta EU perustaisi Burmaan toimiston, jonka tehtävänä olisi sotilashallinnon ja maailman ainoana nobelisti- vankina kotiarestissa istuvan, Aung San Suu Kyin johtaman demokraattisen opposition välisen kansallisen dialogin ja demokratiaprosessin edistäminen.

Median huomion käännyttyä Burmasta muualle, Suomi ja muut EU- valtiot eivät saa jättää
paljon kärsinyttä kansakuntaa raa´an väkivallan armoille.

Facebook
Twitter
WhatsApp