Heidi Hautala Loviisassa: Miksi Loviisan ydinvoimalatonttikauppa ei kestä päivänvaloa?

Päätöksellä ydinvoimalan rakentamisesta on laajat ja kauaskantoiset yhteiskunnalliset vaikutukset, ja niistä tulee voida käydä perusteellista kansalaiskeskustelua jo varhaisessa valmisteluvaiheessa. Suomalaisessa, avoimuuttaan korostavassa kunnallisdemokratiassa on ennennäkemätöntä, että Loviisan keskeiset kunnallispoliitikot ovat vaitiololupauksellaan varjelleet saksalaisen energiajätti E.ONin liikesalaisuuksia kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuksien kustannuksella. Loviisan kunnallisdemokratia ajautuu vakavaan kriisiin, jos valtuusto päättää tänä iltana myydä ydinvoimayhtiölle tontin.

Vihreät ovat jo kauan varoittaneet, että Suomesta on tulossa Euroopan ydinvoimaparatiisi. Tämän huolen jakaa kanssamme nyt myös pääministeri Vanhanen.

Ydinvoimapäätöksentekoon liittyvä yhteiskunnan kokonaisedun arvioiminen asettuu aivan uuteen valoon, kun sähkö siirtyy yhä helpommin yli valtioiden rajojen. E.ONin tonttikauppaa pitää voida punnita tältä kannalta.

Suomen ydinenergialakia muutettiin EU-jäsenyyttä silmälläpitäen v. 1994 siten, että Suomeen ei saa tuoda eikä täältä viedä ydinjätettä. E.ONin pyrkimys rakentaa Loviisaan ydinvoimala merkitsisi, että yksi maa saa ydinvoiman hyödyt ja toinen sen haitat. Energiajätillä on samankaltaisia kolonialistisia hankkeita myös Slovakiassa, Romaniassa, Bulgariassa ja Britanniassa.

E.ONin tavoitteena on hyvin todennäköisesti hankkia lupa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle joko Olkiluodossa tai Loviisassa. Näin se saisi päänavauksen myös muista maista tuotavan ydinjätteen tuonnille.

EU- ja kansainvälisten säädösten kehitys voi johtaa tilanteeseen, jossa Suomen ydinjätteen tuontikielto murretaan kansalliseen syrjimättömyyteen vedoten.

– Luvan epäämistä saksalaisen ydinjätteen varastoimiselle Suomeen olisi vaikea perustella EU:ssa. Miksi saksalainen ydinjäte olisi kotimaista vaarallisempaa? Kysymys ratkaistaisiin EU-tuomioistuimessa, Heidi Hautala toteaa.

Loviisan kaupunginvaltuustolla on tänään suuri vastuu. Sen tulee esittää ratkaisunsa perusteet avoimesti ja alistaa ne kansalaisten arvioitaviksi.

Facebook
Twitter
WhatsApp