Heidi Hautala kysyy komissiolta hallintarekisteristä

Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala on jättänyt tänään komissiolle kirjallisen kysymyksen  siitä, onko Suomen nykyinen lainsäädäntö ristiriidassa EU:n arvopaperikeskusasetuksen kanssa. Hallituspuolueet ovat puolustaneet esitystään hallintarekisterilaiksi sillä, että EU:n asetus vaatii hallintarekisterilain voimaan saattamista myös Suomessa.

”On paljon erilaisia näkemyksiä siitä, edellyttääkö EU-asetus Suomen lainsäädännön muuttamista. Nyt asiaa on kysytty suoraan komissiolta,” Heidi Hautala toteaa.

”Omistustietojen avoimuudella ja yksilöllisellä asiakaserottelulla on tarkoitus turvata tehokas ja avoin verojenkeruu. Miksi hallituksen uudella esityksellä halutaan nyt helpottaa veronkiertoa,” Hautala ihmettelee.

Komissio vastaa europarlamentaarikoiden kirjallisiin kysymyksiin noin kolmen viikon kuluessa.

Kysymys kokonaisuudessaan >

Facebook
Twitter
WhatsApp