Heidi Hautala käynnistämässä vaateteollisuuteen kohdistuvaa vastuullisuuskampanjaa

Tekstiiliteollisuuden pitkiin tuotantoketjuihin piiloutuu monia ongelmia, kuten orjuuden kaltaisia työoloja, lapsityötä ja ympäristöongelmia. Laaja kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä vaatii kampanjassaan komission uuteen kiertotalouden toimintasuunnitelmaan kattavaa tekstiilistrategiaa. Keskeinen vaatimus on huolellisuusvelvoite, eli yritysten velvollisuus ottaa selvää toimintansa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista.

Europarlamentaarikot Heidi Hautala (vihr, Greens/EFA), Delara Burkhardt (sd, S&D) ja Helmut Scholz (vas, (GUE/NGL) ovat lähettäneet yhteisen vetoomuksen kaikille parlamentin jäsenille kansalaisyhteiskunnan tavoitteiden jakamiseksi ja tukemiseksi. 

”Tekstiiliteollisuuden työntekijät ovat erittäin heikossa asemassa ja tekstiilituotantoon liittyy vakavia rakenteellisia ongelmia. Kestävien arvoketjujen vahvistaminen edellyttää, että yrityksille asetetaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeva huolellisuusvelvoite”, Hautala toteaa.

Kansalaisjärjestöt vaativat Euroopan unionilta tarkempia toimia ja tavoitteita tekstiilijätteen kokonaismäärän vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Tällä hetkellä 92 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä päätyy roskiin vuosittain. 

Toinen keskeinen vaatimus on tekstiiliteollisuuden työntekijöiden kohtuullinen palkka. Vaateteollisuuden keskipalkka Bangladeshissa on tällä hetkellä noin 86 euroa kuukaudessa, kun elämiseen riittävä palkka olisi järjestöjen laskelmien mukaan noin 282 euroa. 

Vetoomuksessa mepit kehottavat kollegojaan vahvistamaan yritysvastuun näkökulmaa neuvotteluissa EU:n uudesta tekstiilistrategiasta ja huolellisuusvelvotteen huomioimisesta tulevissa EU:n ja kolmansien maiden vapaakauppaneuvotteluissa. 

Facebook
Twitter
WhatsApp