Heidi Hautala ja Vihreän liiton varapj. Ulla Anttila: Suomen on tuettava sodan vastaista kantaa EU:ssa

Vihreä liitto vetoaa Suomen hallitukseen, että se ilmaisee selkeän sodan vastaisen kannan välittömästi ja siten osoittaa tukensa Ranskan, Saksan ja Belgian määrätietoisille pyrkimyksille estää Irakin sota. Vihreän liiton kannan julkistivat tänään Vantaan Tikkurilassa Vihreän liiton
varapuheenjohtaja Ulla Anttila ja Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala.[:]

Asetarkastukset Irakissa jatkuvat. Toistaiseksi julkisuudessa ei ole kuitenkaan esitetty tietoja, jotka osoittaisivat Irakin olevan merkittävä uhka maailmanrauhalle. Irak ei ole toisaalta toiminut mallikelpoisessa yhteistyössä asetarkastajien kanssa. Saddam Husseinin ja hänen hallintonsa ihmisoikeusloukkaukset ovat kiistattomat.

Humanitaarisen avun järjestöt ovat arvioineet mahdollisen sodan johtavan tuhansiin, jopa satoihin tuhansiin siviiliuhreihin. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten hyökkäys Irakiin myös lisäisi merkittävästi alueen epävakautta. Sota koettaisiin islamilaisessa maailmassa epäoikeutetuksi, se levittäisi katkeruutta ja loisi kasvualustaa terrorismille. Kansainvälisen yhteisön on käytettävä kaikki ei-sotilaalliset keinot loppuun. Anttila ja Hautala vaativat, että asetarkastajille annetaan lisää aikaa esimerkiksi Saksan ja Ranskan ehdottamat neljä kuukautta.

– Kansalaisten laaja enemmistö Euroopassa on noussut sotaa ja useissa maissa myös oman hallituksensa sotaa tukevaa kantaa vastaan. Kaikkialla ymmärretään, että sota näissä olosuhteissa vaarantaisi koko kansainvälisen oikeuden, Hautala muistuttaa.

– Jos turvallisuusneuvosto hyväksyy sotilasoperaation, vaikka todistusaineisto Irakin todellisesta uhasta ulkopuoliselle maailmalle olisi pieni, on YK:n arvovalta vaakalaudalla. Hyökkäys Irakiin ilman YK:n tukea puolestaan voi merkitä YK:n arvovallan romahdusta, Ulla Anttila toteaa.

Anttila ja Hautala toteavat myös, että jos Yhdysvaltain uusi sotilasoppi ns. ennaltaehkäisevän iskun oikeutuksesta hyväksytään, on seurauksena se, että sodasta on taas tullut kansainvälisen politiikan keino.

– Tätä emme voi hyväksyä. YK:n peruskirja kieltää hyökkäyssodan, ja sen turvallisuusneuvostolle antamia laajoja valtuuksia käyttää sotilaallistakin voimaa rauhan ja vakauden palauttamiseen on käytettävä erittäin harkitusti, Anttila ja Hautala toteavat.

Facebook
Twitter
WhatsApp