Hautalan tervehdys Vapon Corporate Forumille

Esimiehillä on ratkaiseva rooli muutostilanteissa, totesi ministeri Heidi Hautala Vapon esimiespäivään (Jyväskylässä 2.11.2011) lähettämässään tervehdyksessä. [:]Hyvät kuulijat,

Vetoaminen muutokseen kuulostaa kuluneimmalta ilmaisulta, jolla puheenvuoron voi aloittaa. Toista yhtä kuvaavaa sanaa on kuitenkin vaikea keksiä, kun toimintaympäristö on tänään erilainen kuin eilen, ja huomenna todennäköisesti taas jotakin aivan muuta.

Ilmastonmuutosta ei voida enää kiistää, mutta hallitus pyrkii hillitsemään sitä sekä kansallisilla että kansainvälisillä toimenpiteillä. Energiantuotannossa halutaan investoida erityisesti ympäristöystävällisen uusiutuvan energian kehittämiseen. Hallitus on sitoutunut EU:n energiatehokkuustavoitteisiin ja pitkällä aikavälillä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Energiantuotannon ja -käytön investointeja ohjataan energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käyttöön.

Metsäteollisuus on murroksessa. Paperin ja selluloosan pienenevä menekki markkinoilla pakottaa metsäteollisuusyritykset suuntautumaan uusiin tuotteisiin. Uusina puun jalostusmahdollisuuksina mainitaan usein energiapuu sekä puurakentaminen, jota hallitus on päättänyt edistää.

Tässä tilanteessa Vapo-konsernilla on tilaisuus nähdä muutos mahdollisuutena. Aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminta, monipuolinen tuotevalikoima ja paikallisuus ovat vahvoja valtteja tulevan varalle.
Hallitus on valtion omistamissa yrityksissä sitoutunut henkilöstöä arvostavaan henkilöstöpolitiikkaan ja toimivaan yhteistyöhön henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstöpolitiikan tärkein edustaja on kuitenkin lähiesimies.

Erityisen tärkeä esimies on muutostilanteissa. Esimies on se, joka kuljettaa tiiminsä ja alaisensa vanhasta uuteen turvallisesti ja muutoksen mahdollisuuksiin luottaen. Vapossa on ansiokkaasti kehitetty esimiesten osaamisen kehittämistä. Valmennuksen hyödyt on saatava koko yrityksen hyväksi, jotta Vapo on tulevaisuudessakin työpaikka, jossa kaikilla on hyvä toimia ja tehdä työtä.

Vaikka muutoksesta paljon puhutaan, ihmisten arvostaminen ja vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta eivät saa jäädä sen jalkoihin.

Toivotan teille mielenkiintoista ja antoisaa tapahtumaa ja työn iloa!

Heidi Hautala
hallituksen omistajaohjauksesta vastaava ministeri

Facebook
Twitter
WhatsApp