Hautala Tokion kansainväliseen Afganistan-konferenssiin

Kehitysministeri Heidi Hautala osallistuu Afganistanin talouden ja kehityksen pitkän aikavälin tukemista käsittelevään kansainväliseen konferenssiin Tokiossa 8. heinäkuuta. Tokiossa on tarkoitus sopia Afganistanin tulevien vuosien kehitysstrategiasta ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön ja Afganistanin hallituksen sitoumukset sen tukemiseksi.[:] 

Afganistanin hallitukselta odotetaan tarkennettua suunnitelmaa hallinnon uudistamisesta ja työstä yhteiskunnan kehittämisen kannalta keskeisillä sektoreilla. Kansainvälisen yhteisön on määrä vahvistaa tukensa Afganistanille myös vuoden 2014 jälkeisenä aikana, jolloin turvallisuusvastuu on siirtynyt kansainvälisiltä joukoilta Afganistanin omille turvallisuusviranomaisille.

Konferenssin puheenjohtajina toimivat Afganistanin presidentti Hamid Karzai ja Japanin ulkoministeri Koichiro Gemba. Kokoukseen osallistuu yli 70 maata ja kansainvälistä järjestöä.

Tokion konferenssin asialista painottuu Afganistanin talous- ja kehitysrahoituskysymyksiin ja täydentää näin Chicagossa Naton huippukokouksen yhteydessä toukokuussa pidetyn Afganistan-huippukokouksen saavutuksia maan turvallisuuden tukemiseksi myös vuoden 2014 jälkeen. Tokio jatkaa kansainvälisten kokousten sarjaa, johon kuului myös Bonnissa viime vuoden joulukuussa järjestetty ministerikonferenssi. Johtopäätös kokouksista on yhä selvemmin se, että kansainvälinen tuki jatkuu vahvana myös vuoden 2014 jälkeen.

Tokion konferenssin päämäärät ovat keskeisiä myös Suomen kannalta, sillä Suomi on sitoutunut Afganistanin pitkäjänteiseen tukemiseen. Joulukuussa 2011 hyväksytyn valtioneuvoston selonteon linjausten mukaisesti Suomen Afganistanille antaman tuen painopiste muuttuu sotilaallisesta kriisinhallinnasta kehitysyhteistyöhön ja siviilikriisinhallintaan. Suomen kehitysrahoituksen on määrä kasvaa noin 20 miljoonasta eurosta noin 30 miljoonaan euroon vuoteen 2014 mennessä.

Suomi tukee erityisesti hyvän hallinnon, tasa-arvon, ihmisoikeuksien sekä Afganistanin talouden ja elinkeinojen kehittymistä. Tukea saavat esimerkiksi naisten lisääntymisterveyttä edistävät hankkeet, joiden tavoitteena on korkean äitiyskuolleisuuden vähentäminen. Lisäksi Suomi on alkanut tukea maan kaivossektoria, jotta Afganistanin omavaraisuusaste paranisi.

Lisätietoja: Aasian ja Oseanian yksikön päällikkö Johan Schalin p. 09 1605 6308, ministeri Hautalan lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 09 1605 6435, 040-522 9869

(Ulkoministeriön tiedote 4.7.2012)

Facebook
Twitter
WhatsApp