Hautala tiukentaisi komission esitystä laivapolttoaineiden rikkipitoisuudesta

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta keskustelee Heidi Hautalan laivapolttoaineiden laatua koskevasta mietintöluonnoksesta keskiviikkona 19.2. n. klo 11.

Rikkiä sisältävien polttoaineiden palamisessa syntyy aina terveyttä vahingoittavia rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Rikkidioksidipäästöt vahingoittavat myös happamoitumiselle alttiita ekosysteemeitä ja rapauttavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja monumentteja. Komissio on laatinut esityksen laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden alentamiseksi erityisesti IMO:n puitteissa sovituilla happamoitumiselle herkillä alueilla ja satamissa.

Meriliikenteessä käytettävien raskaiden polttoöljyjen rikkipitoisuudelle ei ole toistaiseksi vahvistettu raja-arvoja. Niiden keskimääräinen rikkipitoisuus maailmanlaajuisesti on tällä hetkellä 2,7 prosenttia tai 27 000 ppm (tilavuuden miljoonasosaa). Lämmitykseen käytettävässä öljyssä vastaava määrä on 2 000 ppm ja autoissa käytettävää bensiiniä ja dieseliä varten ollaan asettamassa 10 ppm:n rajaa.

Siinä missä maalta peräisin olevat rikkidioksidipäästöt, eli kaikista liikennemuodoista, polttolaitoksista ja nestemäisiä polttoaineita polttavista lämpömoottoreista peräisin olevat päästöt, ovat alentuneet EU:n viidessätoista jäsenvaltiossa noin 60 prosenttia vuosina1990-2000 ja niiden oletetaan alentuvan 75-80 prosenttia vuoteen 2010 mennessä, Euroopan vesillä purjehtivista aluksista aiheutuvat SO2-päästöt ovat lisääntyneet lähes 30 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana.

Komission ehdottamat toimet johtavat kuitenkin SO2-päästöjen vähenemiseen ainoastaan alle kymmenellä prosentilla vuoden 2000 päästöihin verrattuna. Hautala esittääkin merkittäviä muutoksia komission esitykseen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vahvistetaan komission esittämä 1,5 prosentin rikkipitoisuuden raja Pohjanmerellä, Englannin kanaalissa ja Itämerellä merialuksissa käytetyille polttoaineille (IMO:n puitteissa neuvotellut rikin oksidien päästöjen valvonta-alueet) ja merialueilla liikennöivissä matkustaja-aluksissa.

Toisessa vaiheessa heinäkuusta 2008 lähtien 1,5% raja-arvo koskisi kaikkia unionin merialueita ja edellä mainituilla erityisen herkillä alueilla siirryttäisiin enintään 0,5% rikkiä sisältäviin bunkkeriöljyihin. Samalla unionilla olisi mandaatti ajaa IMO:n puitteissa vastaavia tiukempia rajoituksia. Pohjois-Eurooppaa koskevat ankarammat rajoitukset ovat perusteltuja mm. happamoitumisongelman voimakkaamman ilmenemisen takia.

Hautalan esittämät tiukennukset komission asettamiin rajoituksiin vähentäisi päästöjä yli 50 prosenttia vuoden 2000 tasoon verrattuna.

————————-
Drastic cuts sought in ship fuel sulphur
Environment Daily 1383, 12/02/03
————————-
The European parliament’s rapporteur on proposals to cut sulphur
dioxide emissions from ships plying EU waters is advocating a huge
extension of the curbs. MEP Heidi Hautala says her proposals would
slash shipping pollution by almost 60%, compared with less than 10%
under a directive proposed by the European Commission last year.

In a report to be debated next week by the parliament’s environment
committee, Ms Hautala blasts the Commission’s plans as “clearly
inadequate”. The EU executive has recommended a 1.5% sulphur content
limit be applied just in the North and Baltic seas and the English
channel, in line with an earlier deal struck through the international
maritime organisation (IMO) (ED 21/11/02
http://www.environmentdaily.com/articles/index.cfm?action=article&ref=13341).
Current fuel sulphur levels are closer to 3%.

Instead, the rapporteur says the EU should commit to reducing sulphur
content in those areas to 0.5% by 2008. At the same time, the 1.5%
standard would be applied to shipping in all EU waters. Recognising
that this would contravene IMO rules, she says it should provide a
“mandate to press for more ambitious standards” in future negotiations
there.

Since her election to the European parliament, the Green Finn has
guided a series of air quality directive proposals through the
assembly, notably securing a significant tightening of the EU’s
auto/oil vehicle emissions and fuel quality directives in 1999. She
recently failed to get member states to commit unequivocally to phasing
out sulphur in fuels for off-road vehicles (ED 12/12/02
http://www.environmentdaily.com/articles/index.cfm?action=article&ref=13491).

* Also due for discussion at next week’s environment committee meeting
is a report from Italian MEP Mauro Nobilia advocating changes to a
Commission plan to shake up EU detergents legislation (ED 06/02/03
http://www.environmentdaily.com/articles/index.cfm?action=article&ref=13792).
Mr Nobilia calls for planned derogations from new biodegradability
requirements to be limited to “industrial or institutional” detergent
surfactants used in quantities under 200 tonnes per year. He says the
Commission should propose legislation on phosphate content, anaerobic
biodegradation and biodegradation of other detergent components within
three years.

Facebook
Twitter
WhatsApp