Hautala suurlähettiläspäivillä: Suomen pidettävä kiinni sitoumuksistaan

“Tavoitteemme on ‘devoted development policy’, joka tarkoittaa, että Suomi kuuntelee ja käy aitoa vuoropuhelua kehityksen suunnasta, mutta uskaltaa myös toiminnallaan asettua kehitysmaiden kansalaisten puolelle, silloin kun nämä tarvitsevat tukea oikeuksiensa puolustamiseen”, totesi kehitysministeri Heidi Hautala suurlähettiläspäivillä.

[:]
Ministeri Hautala korosti, että jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden tulee korostua kaikessa kehityspolitiikassamme niin kotimaassa kuin kansainvälisissä yhteyksissä. Ei riitä, että kehityspoliittiset linjaukset ovat osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan niiden on sisällyttävä yhtä lailla esimerkiksi kauppa-, maatalous- ja energiapolitiikkaan.

Kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä ministeri Hautala lupasi tuleville vuosille sekä uutta että vanhaa:

“Tulemme jatkamaan ja kehittämään edellisen hallitusohjelman ja edeltäjäni hyviä painotuksia, kuten ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä. Samalla kehityspolitiikkaa tullaan uudistamaan niin, että se vastaa entistä paremmin tulevaisuuden tarpeisiin.”

Ministeri totesi, että sekä kuohuvissa arabimaissa että humanitaarisesta katastrofista kärsivässä Afrikan sarvessa ongelmien taustalla ovat pitkälti samat syyt: demokratiavaje, sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo sekä osallistumismahdollisuuksien puute.

Hallitusohjelman sisältämät painopisteet – oikeusvaltio, demokratia, ihmisoikeudet, koulutus, ihmisarvoinen työ, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä naisten ja lasten aseman parantaminen – ovatkin ministerin mielestä oikeita.

“On pohdittava, miten ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva ehdollisuus ja kehitysmaiden omistajuus voidaan yhdistää”, ministeri totesi.

Vaikka kehitysyhteistyö tuottaa jo nyt hyviä tuloksia, työtä tulosten parantamiseksi jatketaan. Tarvitaan edelleen lisää toimijoiden yhteistyötä, koordinaatiota, johdonmukaisuutta, kehitysmaiden omistajuutta – sekä uusia rahoituslähteitä. Myös ilmastorahoitusta koskevat sitoumukset edellyttävät tätä, ministeri Hautala totesi.

“Tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välille. Valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä tulen korostamaan myös yritysten yhteiskuntavastuuta.”

Tulevien viikkojen aikana neuvotellaan budjetista, kehitysyhteistyömäärärahojen tulevaisuudesta ja samalla siitä, miten Suomi pysyy kansainvälisissä sitoumuksissaan.

“Päätöksillä on merkitystä koko ulko- ja turvallisuuspolitiikallemme ja Suomen profiilille sekä uskottavuudellemme kansainvälisillä foorumeilla”, ministeri Hautala korosti.

Puheessaan ministeri Hautala muistutti, että tulevien vuosien linjaa hiotaan nyt. Uusi hallitus laatii tämän syksyn aikana kehityspoliittisen toimintaohjelman, jota varten käynnistetään avoin konsultaatioprosessi. Keskusteluja käydään tärkeistä temaattisista aiheista niin ulkoasiainhallinnon sisällä kuin muun valtionhallinnon ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Lue ministerin puhe ja katso tallenne ulkoministeriön sivuilta.

Facebook
Twitter
WhatsApp