Hautala: Romanistrategian perustuttava kansalaisyhteiskunnan kuulemiseen ja EU:n yhteistyöhön

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään mietinnön romaniväestön osallistamista koskevasta EU:n strategiasta. Parlamentti kannattaa vahvasti EU-laajuista strategiaa.  Parlamentti asettaa suuntalinjoja komission huhtikuussa julkaistavalle viitekehykselle kansallisille romanistrategioille. Kansalaisvapauksien valiokunnan jäsen Heidi Hautala on tyytyväinen hyväksyttyyn mietintöön, mutta vaatii komissiolta avoimempaa lähestymistapaa ja EU-laajuista näkökulmaa.[:]

– EU:n laajuiselle romanistrategialle on huutava tarve. Romaneihin kohdistuu entistä enemmän leimaamista ja romanivastaisuus on lisääntynyt poliittisessa keskustelussa. Talouskriisi on vain koventanut asenteita, sanoo Hautala.

– Komission tulisi kuulla asiassa kansalaisyhteiskuntaa, mitä se ei nyt ole tehnyt. Tärkeintä olisi saada romanit keskeisesti mukaan strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ylhäältä asetettu strategia ei voi tuottaa samanlaisia tuloksia kuin laajaan kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen perustuva, vaatii Hautala.

– Komission ehdotus kansallisista strategioista osoittaa, että komissio näkee EU:n romanien sosiaalisen sekä taloudellisen syrjinnän lähinnä kansallisena kysymyksenä. Kansallisten konkreettisten toimien lisäksi tarvitaan kuitenkin nimenomaan EU:n laajuisia ratkaisuja, toteaa Hautala.

-Romanien osallistamista ei voi lähestyä vain vähemmistöjen oikeuksien näkökulmasta, vaan myös syrjintäongelmana. Romanit kokevat usein moninkertaista syrjintää, eli syrjintää, joka perustuu moniin syihin – esimerkiksi etniseen taustaan ja sukupuoleen. Vihreät saivat tämän koko mietinnön lähtökohdaksi. Tärkeää on myös, että parlamentti korosti EU-kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Romanien joukkokarkotuksia Ranskasta tai muista EU-maista ei siis hyväksytä, sanoo Hautala.

Parlamentti esittää romanistrategian painopistealueiksi perusoikeuksia, koulutusta, kulttuuria, työllisyyttä, asumista, terveydenhuoltoa ja romanien sekä romaninuorten yhteiskunnallista osallistumista. Komission esitystä kansallisista romaniasioista odotetaan huhtikuussa, jonka jälkeen asia tulee jäsenmaiden käsittelyyn.

Facebook
Twitter
WhatsApp