Hautala puheenjohtaa seminaarin avoimuusasetuksen uudistamisesta Brysselissä 11.12.

Oikeusministeriö järjestää 11. joulukuuta 2008 yhdessä eduskunnan kanssa seminaarin EU:n avoimuusasetuksen uudistamisesta. Seminaari pidetään Brysselissä, Suomen pysyvän EU-edustuston tiloissa klo 14–18.
Komissio antoi huhtikuussa 2008 ehdotuksen EU:n nykyisen vuodelta 2001 olevan avoimuusasetuksen uudistamisesta. Komission mukaan ehdotuksen tarkoituksena on avoimuuden lisääminen. Suomi katsoo, että toteutuessaan ehdotus rajoittaisi kuitenkin unionin asiakirjajulkisuutta merkittävästi verrattuna nykytilaan. Komissio ehdottaa joidenkin asiakirjaryhmien rajaamista kokonaan asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Komissio ehdottaa myös, että asiakirjat olisivat julkisesti saatavilla vain jos ne on rekisteröity ja täyttävät tietyt tekniset vaatimukset.[:]

Seminaarin tarkoituksena on mahdollistaa laajempi keskustelu komission esittämistä uudistuksista sekä hakea sellaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja komission esittämiin huoliin, jotka eivät rajoittaisi asiakirjajulkisuutta suhteessa nykytilaan.

Seminaarin puhujiksi on kutsuttu toimielinten edustajien lisäksi henkilöitä, joilla on erilaisia kokemuksia nykyisen avoimuusasetuksen toiminnasta. Puhujia ovat mm. europarlamentaarikot Michael Cashman ja Anneli Jäätteenmäki, Ruotsin eurooppaministeri Cecilia Malmström sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx.

Tilaisuuden avaa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, joka toimi nykyisen avoimuusasetuksen esittelijänä Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnassa vuonna 2000-2001. Puheenjohtajana on eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala, joka toimi avoimuusasetusta laadittaessa hankkeen esittelijänä Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Loppupuheenvuoron esittää perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Jacob Söderman, joka toimi Euroopan oikeusasiamiehenä vuosina 1995-2003.

EU:n toiminnan kehittäminen avoimempaan suuntaan on ollut Suomen keskeinen tavoite koko EU-jäsenyytemme ajan. Suomi osallistui aktiivisesti nykyisen EU:n avoimuusasetuksen hyväksymiseen johtaneisiin neuvotteluihin ja pitää sen keskeisiä ratkaisuja onnistuneina. Asetus kattaa kaikki unionin toimielinten hallussa olevat asiakirjat. Lähtökohtana on asiakirjojen julkisuus, mutta luovuttamista harkitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti asetukseen sisältyvien poikkeusperusteiden nojalla.

Tilaisuus on avoin yleisölle. Seminaariin pyydetään ilmoittautumaan 5.12. mennessä osoitteeseen johanna.paljakka (at) formin.fi.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Päivi Leino-Sandberg, puh. (09)160 67774, etunimi.sukunimi@om.fi

Seminaarin ohjelma: http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1224166937257

Facebook
Twitter
WhatsApp