Hautala ja Tuomioja: Suomi jatkaa työtä ruotsalaistoimittajien vapauttamiseksi Etiopiassa

Ulko- ja kehitysministereille osoittamassaan kirjeessä Journalistiliitto pyysi hallitusta toimimaan Etiopiassa pidätettynä olevien ruotsalaistoimittajien Martin Schibbyen ja Johan Perssonin puolesta. Vastauksessaan Tuomioja ja Hautala korostavat Suomen huolta ja aktiivisuutta asiassa. Hautala otti asian esille etiopialaisministerien kanssa jo syksyisellä Etiopian-vierailullaan.[:]

Myös muut pohjoismaiset journalistiliitot ovat vaatineet hallituksiaan aktiivisuuteen asiassa.

13.1.2012

Hyvä vastaanottaja,

Kiitämme Suomen Journalistiliittoa 11.1.2012 päivätystä kirjeestä koskien ruotsalaistoimittajien Etiopiassa saamaa tuomiota. Suomen hallitus jakaa Journalistiliiton huolen lehdistön toimintavapauden kaventumisesta Etiopiassa.

Suomi toimii aktiivisesti sananvapauden ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi Etiopiassa poliittisen vuoropuhelun ja kehitysyhteistyön kautta.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja kommentoi 29.12.2011 antamassa lausunnossa ruotsalaistoimittajien tuomioita, joille ei näytä olevan oikeudellisia perusteita. Suomi toimii asiassa yhteistyössä pohjoismaiden ja EU-maiden kanssa toimittajien oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Suomi ja kansainvälinen yhteisö tukevat Ruotsin ponnisteluja asiassa.

Suomi ja muut EU-maat seuraavat tasapuolisesti niin ruotsalaisten kuin vastaavista terroristisista rikoksista syytettyjen Etiopian kansalaisten oikeudenkäyntejä ja kohtelua sekä kantavat huolta oikeuskäsittelyjen oikeellisuudesta.

Suomi on seurannut tiiviisti ruotsalaistoimittajien tapauksen käsittelyä: Suomen Addis Abeban suurlähetystö on yhdessä muiden EU-maiden kanssa osallistunut ruotsalaistoimittajien tuomioistuinkäsittelyihin. Suomi on myös vaikuttanut EU-yhteistyön ja muiden kumppanimaiden kautta siten, että asia etenisi myönteiseen suuntaan. Asiaa on niin ikään käsitelty pohjoismaiden keskinäisissä kokouksissa Addis Abebassa.

Kehitysministeri Heidi Hautala otti lokakuussa 2011 Etiopian vierailullaan esille ruotsalaistoimittajien tilanteen pääministeri Meles Zenawin ja varapääministeri/ ulkoministeri Hailemariam Desalegnin kanssa. Ministeri Hautala toi esille lehdistövapauden ja huolensa Etiopian kansalais-yhteiskunnan toimintavapauden kaventumisesta. Hän vetosi etiopialaisiin, jotta nämä varmistaisivat ruotsalaistoimittajien oikeudenmukaisen kohtelun. Etiopialaiset ilmaisivat kyseessä olevan maansa sisäinen asia ja tapauksen olevan oikeuslaitoksensa käsittelyssä.

Ruotsalaistoimittajien tapauksessa tuomion julistaminen ei suinkaan merkitse asian käsittelyn lopettamista. Suomi ja EU jatkavat yhdessä Ruotsin kanssa työtä diplomaattisin keinoin niin Etiopiassa kuin muuallakin myönteisen ratkaisun saamiseksi.

Parhain terveisin,
Erkki Tuomioja
Ulkoasiainministeri

Heidi Hautala
Kehitysministeri

Lisää tietoa asiasta löytyy Journalistiliiton verkkosivuilta.

Facebook
Twitter
WhatsApp