Hautala ja Nylander: Itä-Uudenmaan ydinvoimapäätöksenteossa ei voi ohittaa uutta Loviisaa

Itä-Uudellamaalla on vireillä kaksi ydinvoimalahanketta, Fortumilla Loviisassa ja Fennovoimalla Ruotsinpyhtäällä. Ydinenergialain mukaan sijaintikunnan tulee puoltaa ydinvoimalan rakentamista alueelleen, ja toisaalta kuntajakolain mukaan lakkaavalla kunnalla ei ole toimivaltaa tehdä päätöksiä asioissa, joiden kuntajaon muututtua katsotaan kuuluvan toiselle kunnalle.

Loviisa, Pernaja, Liljendal ja Ruotsinpyhtää ovat yhdistymässä uudeksi kunnaksi. Kunnallisvaalit järjestetään syksyllä 2009. Tilanne on siis tavallista monimutkaisempi. On tullut tietoon, että työ- ja elinkeinoministeriö aikoo toteuttaa ydinenergialain mukaisen kuntien kuulemisen ennen uuden Loviisan syntymistä. Kansanedustajat Mikaela Nylander (rkp) ja Heidi Hautala (vihr.) ovat seuranneet tilannetta huolestuneina.

Nylander on jättänyt kuntien kuulemisesta kirjallisen kysymyksen, johon odotetaan ministeri Pekkarisen vastausta.

Heidi Hautala on äskettäin tiedustellut Kuntaliiton kantaa kysymykseen. Kuntaliiton johtavan lakimiehen Heikki Harjulan eilen antaman vastauksen mukaan ydinvoimahanke suuntautuu kauas tulevaisuuteen eli uuden Loviisan aikaan, joten asiallisesti toimivallan pitäisi olla uudella kunnalla.

Vaikka lausuntoa lähtökohtaisesti pyydetään kyseisenä ajankohtana olemassa olevilta kunnilta, on Harjulan mielestä otettava huomioon myös kuntajakolain 33 §. Sen mukaan lakkautettavan kunnan viranomainen ei saa kuntajaon muutoksesta määräämisen jälkeen päättää asioista, joiden on katsottava kuntajaon muututtua kuuluvan toisen kunnan viranomaiselle ja jotka voidaan sille siirtää.

“Ministeri Pekkarisen puolue, keskusta, esiintyy kuntapuolueena. Ministerillä on nyt tilaisuus osoittaa, että hän kunnioittaa kuntien perustuslaissa turvattuja oikeuksia. Näin hänen tulee huolehtia siitä, että lausunto pyydetään vasta uudelta Loviisalta”, Nylander ja Hautala vaativat.

Facebook
Twitter
WhatsApp