Hautala ja Niinistö vaativat: Suomen on EU-puheenjohtajana ryhdyttävä konkreettisiin toimiin metsäkadon pysäyttämiseksi

Suomi on päättänyt EU:n puheenjohtajakaudellaan typistää globaaliin metsäkatoon liittyvät haasteet EU:n neuvostossa vain maatalousneuvoston käsiteltäväksi. Vihreiden europarlamentaarikot Heidi Hautala ja Ville Niinistö vaativat, että asia käsitellään myös ympäristöneuvostossa.

”Globaali metsäkato on kriittinen sekä ilmastokriisin että luonnon monimuotoisuuteen liittyvien ongelmien kannalta. On välttämätöntä, että metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvät kysymykset otetaan esille asian vaatimalla vakavuudella ja käsitellään kattavasti ympäristöneuvostossa”,  Hautala ja Niinistö sanovat.

“Maailman metsät ovat vakavassa vaarassa kun laittomat hakkuut, hallitsemattomat metsäpalot ja kestämättömät hakkuumenetelmät uhkaavat luontoarvoja ja metsien hiilinieluja. Metsien tuhoutuminen uhkaa kiihdyttää ilmastonmuutosta ja heikentää luonnon monimuotoisuutta peruuttamattomasti. Odotamme nyt komissiolta tehokkaita ja kattavia lakiesityksiä, jotka estävät metsäkatoa maailmalla”, Ville Niinistö sanoo.

Vihreät mepit pitävät tärkeänä, että eurooppalaisyritykset velvoitetaan varmistamaan, ettei niiden tuotantoketjuissa ole tuotteita tai alihankkijoita, jotka ovat aiheuttaneet metsäkatoa.

”Suomen on otettava johtoasema EU:n puheenjohtajana globaalin metsäkadon pysäyttämisessä ja ryhdyttävä järeisiin toimiin. Vastuu globaalien haasteiden ratkaisusta ei voi olla yksittäisellä EU-maan kuluttajalla. Lainsäätäjän on kannettava vastuunsa”, Hautala sanoo.

Monet suuryritykset ovat tunnistaneet EU-tason sääntelyn tarpeen. Muun muassa kaakaota ostavat suuret makeisyritykset ovat julkisesti tätä vaatineet. Ilman tasaista pelikenttää ja EU-tason lainsäädäntöä niillä ei ole mahdollisuutta riittävin toimiin.

Facebook
Twitter
WhatsApp