Hautala ja Länsipuro vihreiden meppien uraanipiknikillä: Uraanivaltauksia ei saa myöntää vanhentuneen lain mukaan

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala ja Vihreän liiton varapuheenjohtaja Janne Länsipuro vaativat, että Kauppa- ja teollisuusministeriö hylkää vireillä olevat uraanin louhintaan tähtäävät valtaushakemukset tai lykkäävät päätöksiä kunnes auttamattomasti vanhentunut kaivoslaki on ajantasaistettu.

Hautala ja Länsipuro puhuivat Europarlamentin vihreän ryhmän pikniklounaalla Askolan Lakeakalliolla.

Nykyinen kaivoslaki on ristiriidassa Suomen perustuslain, ympäristölainsäädännön ja kansalaivaikuttamisen takaavan Århusin sopimuksen kanssa.

 – Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on sanonut, että kansalaisia on uraanivaltausten yhteydessä kuultu enemmän kuin laki vaatii. Hänkin siis myöntää lain puutteet. Ihmetyttää vain miksi Pekkarinen ei ole pistänyt vauhtia vuodesta 1999 käynnissä olleeseen kaivoslain uudistukseen. Tällöin kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä olisi lain turvaama osallistumisoikeus, Hautala sanoo.

Vuodelta 1965 peräisin oleva kaivoslaki on riittämätön turvaamaan kansalaisten perustuslaillista oikeutta puhtaaseen ympäristöön.

 -Paikalla jossa mepit nauttivat tänään pikniklounaansa sijaitsi 60-luvulla uraanin koerikastamo. Tämän päivän mittaukset osoittavat
maastossa merkitsemättömän paikan säteilevän monikymmenkertaisesti normaaliin taustasäteilyyn verrattuna. Nykyisen kaivoslain puitteissa
valtausoikeus mahdollistaisi uusien koelouhosten ja -rikastamojen perustamisen ilman ympäristövaikutusten arviontia, Länsipuro muistuttaa.

Mikäli valtausoikeuksia myönnetään voi niistä  kaivoslain mukaan valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman väliportaita.

– On selvää, että mikäli valtauksia myönnetään tullaan niistä myös valittamaan. KHO:lla on ennakkotapauksena Kirkkonummen sinkkikaivoshanke, jossa valtausoikeus kumottiin ympäristö- ja virkistysarvojen kanssa ristiriitaisena. Kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta on kohtuutonta,että valitukset on tehtävä suoraan KHO:n, eikä hallinto-oikeuteen kuten muissa maankäyttökiistoissa. Laki on selvästi puutteellinen tässäkin suhteessa, Hautala ja Länsipuro sanovat.

Facebook
Twitter
WhatsApp