Hassi ja Hautala: Kiviniemen arvioitava ydinvoimaluvat uudestaan

Tiedote 16.6.2010[:]

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tänään ilmoittanut päätyneensä siihen, että hallituksen ydinvoimapäätöksen valmistelua johtanut TEM:n energiaosaston ylijohtaja on ollut jäävi. Hassi ja Hautala toivovat, että kohta pääministeriksi nimitettävä Mari Kiviniemi tekee uuden tilannearvion ydinvoimalupien käsittelyprosessista. Hassi ja Hautala ehdottavat, että Kiviniemi vetäisi hallituksen esitykset ydinvoimaluvista pois eduskunnasta.

– Kiviniemellä on nyt mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä. Vanha hallitus ei ole riittävällä tavalla varmistanut ydinvoimalupapäätösten laillisuutta. Uuden pääministerin on tehtävä asiasta oma tilannearvionsa. Jos Kiviniemi todella haluaa tehdä pesäeron edellisen hallituksen virheisiin, hän vetää hallituksen ydinvoimaehdotukset takaisin eduskunnasta, sanoo Hassi.

– Jos Suomi toimisi aidon oikeusvaltion tavoin, ydinvoimalupia koskeva päätöksenteko olisi valtioneuvostossa tullut keskeyttää, kun epäily Taisto Turusen jääviydestä tuli esille. Jo ennen valtioneuvoston päätöstä tiedettiin, että Turunen on ollut Outokumpu Oy:n hallituksessa firman lähtiessä mukaan Fennovoimaan. Turunen on siis ollut käynnistämässä Fennovoiman ydinvoimalupahakemusta, arvioi Hautala.

– Heti Jonkan päätöksen jälkeen Suomessa kuultiin selittelyjä, että Turunen ei itse asiassa ollut Fennovoiman luvan kannalla. Asiaan ei kuitenkaan vaikuta se, mitä mieltä henkilö on valmistelussa ollut. Olennaista on, että toiminta “on hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla tavalla vaarantanut luottamuksen viranomaistoiminnan puolueettomuuteen”, kuten oikeuskansleri asian ilmaisi, lisää Hassi.

Lisätietoja: tiedottaja Anne Hildén gsm +32 47 373 5136

Facebook
Twitter
WhatsApp