Hämeen ympäristökeskuksen metsälehmuspäätökset huolestuttavia

Kansanedustaja Heidi Hautala epäilee, että Lahdessa näytetään huonoa esimerkkiä luonnonsuojelussa. Huoli liittyy Lahden Karjusaaren kaavoitusprosessiin, jossa Hämeen ympäristökeskuksen myöntämä lupa harvinaisen metsälehmusmetsikön rakentamiseen on saanut ankaraa kritiikkiä alueen ympäristöjärjestöiltä.

Hautala on laatinut ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän pyytää selvitystä siitä, voidaanko Lahden Karjusaaren kaavoitusprosessia ja Hämeen ympäristökeskuksen myöntämää poikkeuslupaa pitää lainmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti toteutettuina. Kysymyksen on allekirjoittanut kaikkiaan seitsemän kansanedustajaa eri puolueista. Ministerin tulee vastata kysymykseen 21 päivän kuluessa.

Tarve kysymykselle on noussut erityisesti niistä ristiriitaisista linjauksista, joita on tehty Karjusaaren alueella sijaitsevan metsälehmusmetsikön kohtalosta. Alun perin Karjusaarenkärjen vuoden 2000 kaavassa väitettiin, että harvinaiset metsälehmukset pystytään säilyttämään, vaikka alueelle rakennettaisiinkin pientaloja. Kuitenkin Hämeen ympäristökeskuksen myöhemmin myöntämässä 10 omakotitalon rakentamisen poikkeusluvassa lasketaan, että talojen tieltä tulee tuhoutumaan 70 metsälehmusta.

“Hämeen ympäristökeskuksen linjaus on erikoinen, sillä saamiemme tietojen mukaan maamme muissa ympäristökeskuksissa on otettu tiukka suojelulinja paljon pienempienkin metsälehmustojen kohdalla”, Hautala sanoo, “Ympäristöministerin kanta asiaan on tärkeä saada siksikin, että Hämeen ympäristökeskuksen arviota tuhoutuvien metsälehmusten määrästä ei ollut vielä silloin, kun Korkein hallinto-oikeus teki päätöksensa Karjusaaren kaavasta”.

Hämeen ympäristökeskus on määritellyt metsälehmusmetsikön luontotyypiksi, jonka säilymistä ei saa vaarantaa. Karjusaarenkärkeen Hämeen ympäristökeskus on antanut kuitenkin poikkeusluvan 3500 neliömetrin rakentamiselle. Paikalliset ympäristöjärjestöt ovat arvioineet hankkeen tuhoavan jopa 140–200 harvinaista metsälehmusta.

Facebook
Twitter
WhatsApp